Ustasamilitia Srbi stariji od 60 godina pobijeni i poklani u Glini, Prekopi, Banskom Grabovcu i drugim mestima glinskog područja, u glinskoj pravoslavnoj crkvi Rođenja Presvete Bogorodice, zatim uhapšeni i stradali u Jasenovcu i drugim logorima, kao i na nepoznatim mestima; sa Srbima je stradao i jedan broj Roma te manji broj Jevreja i Hrvata:

MARICA: 77 GODINA, NIKOLA: 85 GODINA

Đuro J. Arbutina (63), Janko Arbutina (61), Janko J. Arbutina (63), Petar Arbutina-Zukelja (66), Stanko Arbutina (64), Kuzman Adžić (65),

Jovan S. Badrić (61), Jovo N. Badrić-Učo (71), Simo A Badrić (66), Jelena L. Bakrač (61), Mićan S. Baltić (70), Simo Baltić (71), Stevan M. Banjanac (63), Mile M. Barbir (63), Matija M. Batalo (62), Jovo J. Bašić (71), Stevo M. Begović (63), Rade J. Bekić (61), Mile Bižić (61), Mile I. Bižić (63), Joka Đ. Birač (65), Mile Đ. Birač ((66), Stanko N. Bogdanić (70), Jovan Bogović (70), Ana Bogojević (71), Ana Bogojević (61), Ilija N. Bogunović (66), Stanko N. Bogunović (60), Rade A. Bojanić (71), Nikola I. Branković (63), Petar S. Branković (68), Petra Branković (67), Stevan I. Branković (62), Marko Breka (61), Miloš Brković (68), Ilija A. Bulat (66), Vasilj Bunčić (65), Đurica Bunčić (61),

Ilija S. Vignjević (72), Petar S. Vignjević (67), Pavao M. Vidović (66), Vojo I. Vorkapić (60), Stanko Vorkapić (65), Ilija T. Vranešević (66), Jovan D. Vranešević (65), Mile L. Vranešević (61), Đuro F. Vujaklija (67), Gligo K. Vujaković (69), Vasilj Vujanić (60), Janja P. Vujičić (61), Stanko J. Vukičević (61), Nikola M. Vučković (71),

Đorđe Gavrilović (62), Đorđe J. Gavrilović (66), Josip Gavrilović (61), Mile J. Gavrilović (69), Petar J. Gavrilović (62), Nikola V. Galogaža (85), Petar M. Galogaža (70), Gajo M. Galjen (64), Janko V. Galjen (73), Miloš S. Galjen (62), Sofija M. Gaćeša(76), Nikola S. Gvozdić (63), Nikola M. Gvojić (62), Marko M. Gledić (62), Marko T. Gledić (62), Miljka M. Gledić (61), Petar J. Gledić (76), Pero J. Griva (66), Janja M. Gruborović (64), Stanko N. Gruborović (62), Stojan P. Gruborović (72), Savo S. Gugleta (69),

Marica D. Dabić (77), Nikola M. Dabić (77), Petar Dabić (82), Svetozar Davidović (61), Milan J. Davorija (65), Nikola M. Dakić (81), Vasilj S. Dančula (62), Svetozar M. Davidović (63), Nikola Dević (71), Tešo M. Dević (68), Nikola P. Delić (61), Petar J. Demić (75), Stanko Demić (61), Đuro T. Divić (71), Ilija P. Divić (61), Đuro Dmitrović (63), Nikola T. Dmitrović (61), Mihajlo Dokmanović (65), Milica S. Dražić (62), Đuro T. Drekić (73), Mile Drekić (65), Đuro P. Drljača (66), Evica B. Drljača (61), Janko Dukić (61), Petar G. Dulikrava (71),

Jandrija L. Đaković (66), Jandrija S. Đaković (60), Kuzman Đaković (65), Stanko Đaković (61),

ĐURO: 80 GODINA, VASILJIJA: 94 GODINE

Đuro J. Žarković (61), Milan S. Živković (67), Mojsije S. Živković (64), Petar S. Živković (65), Jovan P. Žutić (61),

Miloš M. Zlokas (66),

Vasilija N. Ivković (71), Milan R. Ilić (63),

Stevan N. Jakovljević (64), Vaso T. Jakšić (67), Luka P. Jakšić (71), Đuro Janković (61), Stevan N. Janković (63), Pavao M. Janjanin (64), Pane P. Janjanin (62), Mile Janjatović (66), Vasilj S. Jednak (63), Ilija J. Jednak (60), Jovo S. Jednak (66), Marko S. Jekić (62), Mile M. Jekić (66), Mile S. Jekić (65), Janko S. Jelić (61), Nikola D. Jelić (77), Damjan S. Jovanović (62), Jovan P. Jovanović (69), Simo P. Jovanović (60), Stojan P. Jovanović (70), Damjan S. Jović (71), Mile J. Jović (69), Nikola Jović (76), Pavao S. Jović (73), Sava Jović (63),

Simo J. Klipa (60), Dmitar Komljenović (71), Dmitar S. Komljenović (75), Petar Komljenović (70), Jelica L. Korać (69), Janko M. Kosić (60), Jovo Košutić (63), Pero I. Košutić (64), Pero S. Košutić (65), Ljuban P. Kraguljac (60), Mile P. Kralj (66), Stanko T. Kralj ( 70), Mile G. Krivda (65), Stevan Krnjaić (71), Milan S. Krnjajić (60), Mićan S. Krnjajić (60), Stevan Krnjajić (60), Dragan T. Kukić (65), Nikola T. Kukić (71), Stevan T. Kukić (69), Miloš N. Kukulj (61), Ostoja S. Kukulj (63), Tanasija M. Kulović (69),

Ilija J. Lazić (61), Jovan M. Lacković (62), Matija M. Lacković (69), Mihajlo Letić (61), Savo L. Lončar (66), Đuro A. Lončarević (61),

Adam Ljiljak (61), Mara M. Ljiljak (72),

Petar S. Manojlović (62), Petar S. Markiš (61), Mihajlo Martinović (60), Matija M. Macut (71), Miloš M. Macut (68), Mićo P. Macut (63), Miloš Madžarac (69), Miloš D. Madžarac (65), Nikola Đ. Meandžija (74), Pavao G. Meandžija (76), dr Milan Metikoš (61), Milan D. Metikoš (60), Pero Miletić (60), Stevan P. Miletić (63), Joco T. Miličević (66), Adam M. Milojević (62), David Milojević (74), Đorđe Milojević (70), Josip J. Milojević (63), Janko Milošević (62), Janko S. Milošević (60), Stevan M. Miljević (75), Stevan M. Miljević (60), Todor P. Miljuš (76), Đorđe Mišljenović (70), Josip Đ. Miščević (60), Marko S. Miščević (60), Vasilj K. Mraković (69), Jovan P. Mraković (65), Jovo T. Mraković (61), Mile K. Mraković (62), Mile Mrđenović (71), Mile L. Mrđenović (74), Stevo Mrkalj (60), Miloš Mrkobrada (69), Milutin R. Mrkšić (61),

Ostoja Đ. Nikolić (62), Simo Novaković (60),

Đuro N. Oblaković (69), Kuzman P. Obradović (62), Stanko Đ. Ognjenović (63), Pero LJ. Oljača (66), Vasilj M. Opačić (63), Ružica Đ. Opačić (62), Miloš Oreščanin (61), Rade M. Oreščanin (63),

Đuro G. Pavlović (80), Mićo K. Pađen (62), Marko F. Pajić (63), Nikola I. Pjevac (60), Damjan Podunavac (61), Ilija S. Podunavac (71), Marko S. Podunavac ( 61), Mile M. Podunavac (61), Đuro Polimac (60), Đuro S. Polimac (80), Ilija P. Polimac (67), Jovan S. Polimac (70), Vujo P. Polojac (61), Vasilj J. Popara (71), Vasilj S. Popara (73), Vasiljija P. Popara (94), Jovan S. Popara (71), Jovan S. Popović (60), Miloš S. Popović (69), Jovan L. Prečanica (65),

ANĐELIJA: 77 GODINA, MILAN: 81 GODINU

Antonijel P. Radanović (78), Damjan G. Radanović (71), Jovan L. Radanović (71), Jovan M. Radanović (73), Josip Radanović (61), Lazo R. Radić (63), Živko S. Radojčević (63), Mile Rebrača (61), Stanko V. Rebrača (63), Đuro P. Rebuš (67), Janko Đ. Relić (61), Ilija P. Resanović (71), Josip N. Resanović (61), Mile N. Roksandić (68), Ana M. Rudan (76), Stana P. Rudan (60), Stanko Đ. Rudan (61), Stanko P. Rudan (60), Ostoja S. Rudić (70), Milan A. Rula (67), Pane P. Ručnov (61),

Milan M. Samardžija (60), Miloš S. Samardžija (60), Stevan S. Samardžija (61), Stojan Đ. Samardžija (61), Mićo A. Samac (70), Stevan R. Samac (61), Jovan Sarapa (65), Milka Sladović (65), Petar J. Sladović (66), Stojan J. Sladović (69), Nikola Slijepčević (69), Nikola A. Slijepčević (61), Vasilj Stambolija (60), Jelica S. Stanojević (63), Mojkan D. Stojić (64), Nikola M. Stojić (61), Dragoljub Stojnić (61), Rade J. Stojnić (61), Milan Sužnjević (81), Adam R. Sučević (61), Miloš Đ. Sučević (61), Rade N. Sučević (63),

Anđelija Đ. Tepšić (77), Jovan P. Tepšić (71), Jovan S. Tepšić (71), Lazo N. Tepšić (64), Pavao J. Tepšić (60), Simo N. Tepšić (60), Stevo S. Tepšić (68), Lazo K. Tintor (60), Ana M. Todorović (73), Anica Todorović (75), Vasilj S. Todorović (65), Evica N. Todorović (65), Ilija M. Todorović (81), Marija Todorović (70), Marija L. Todorović (63), Miloš S. Todorović (74), Pavao Todorović (60), Petar M. Todorović (69), Stojan V. Todorović (66), Dane Tojagić (60), Nikola J. Trkulja (64), Stojan Turopoljac (61),

Adam M. Ćelap (61), Stojan Ćelap (61),

Ostoja J. Uglješa (63), Tošo Uzelac (61),

Jovan Fićur (76),

Dmitar V. Carić (62), Mile P. Cvijić (66), Lazo P. Cvijić (61) Tešo L. Cvikić (61), Ilija Crevar (66), Mile Crevar (60), Miloš Đ. Crevar (73), Miloš N. Crevar (74), Petar M. Crevar (74), Rade Crevar (60), Simo Đ. Crevar (73), Stojan Crevar (65), Stojan M. Crevar (66),

Mile M. Čavić (60), Tanasija Čavić (61), Stevan P. Čavić (69), Nikola S. Čiča (64), Evica M. Čučković (65), Mile S. Čučković (72), Sava P. Čučković (60), Stevan T. Čučković (68),

Miloš S. Džakula (62), Pavao I. Džakula (66),

Janja Šakić (60), Petar Šakić (66), Nikola N. Šesto (63), Bogdan A. Škara (66), Miloš S. Škiljo (60), Ilija J. Španović (63), Simo P. Šteković (67), Milan J. Šukunda (66), Stoja Šušnjar (71 godina)…

(Napomena: popis srpskih žrtava iz Gline i njene okoline zahtevao bi mnogo prostora kad bi se navodile sve žrtve čija se imena s bar osnovnim podacima znaju, a ima ih kojima se ni dan-danas za grobove ne zna. Stoga smo se odlučili, služeći se knjigama iz kojih je priređen ovaj feljton i još nekim izvorima, za imena žrtava mlađih od 18 i starijih od 60 godina. Bestijalna fabrika smrti Nezavisne Države Hrvatske nije imala milosti ni za tek rođene, kao ni za one koji su svoje živote privodili kraju. Politika progona i uništenja Srba u Hrvatskoj ni danas nije završen… Za sve greške u podacima – izvinjavamo se. Sigurno je da ih ima. I u izvorima ih ima: kod imena, prezimena, godine rođenja, mesta smrti… Namera ovog feljtona bila je pre svega da podseti, da se ne zaboravi…)

(Iz knjige „Pokolj Srba u glinskoj pravoslavnoj crkvi“ Milke Ljubičić i Milana Bunjca, izdavači: Skupština opštine Glina, Crkvena opština Glina i „Srpski glas“ Topusko, Glina, 1995.)
Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!

Banija

sdss-na-antifasistickoj-manifestaciji-u-banskom-grabovcuSDSS na antifašističkoj manifestaciji u Banskom Grabovcu
BANSKI GRABOVAC - Predstavnici Samostalne demokratske srpske stranke na čelu sa predsjednikom Izvršnog odbora Borom Rkmanom, te brojni članovi i...
pozar-u-pogonu-furnira-i-parketa-u-petrinjiPožar u pogonu furnira i parketa u Petrinji
PETRINJA - U Proizvodnom pogonu furnira i parketa tvrtke „NIL-Ž“ d.o.o. u Sisačkoj ulici 116 u Petrinji, u prostorima bivše Ciglane, u petak, 21....
baka-anine-102-godineBaka Anine 102 godine
SISAK - Ana Svrabić, najstarija korisnica Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, danas je proslavila svoj rođendan. Netko bi mogao reći, pa što? Svaki...
uspjesna-potraga-za-nestalim-djurom-medicem-iz-samarickih-brdjanaUspješna potraga za nestalim Đurom Medićem iz Šamaričkih Brđana
DVOR NA UNI - Hrvatska gorska služba spasavanja (HGSS) objavila je danas da je u ponedjeljak 17.06.2017. godine u popodnevnim satima preko županijskog...

Društvo

volonteri-uredili-selo-branesciVolonteri uredili selo Branešci
BRANEŠCI - Radnom akcijom na uređenju prostora oko zvonika i nekadašnjeg mjesta otkupa mlijeka u...
odrzan-narodni-zbor-u-sumi-abez-pored-vrginmostaOdržan narodni zbor u šumi Abez pored Vrginmosta
VRGINMOST - Uz prisustvo velikog broja građana, u šumi Abez pored Vrginmosta, u nedjelju je održan...
plitvica-selo-turizam-bez-vodovoda-i-kanalizacijePlitvica Selo: Turizam bez vodovoda i kanalizacije
PLITVICE - Posljednjih godinu dana, Plitvica Selo se često nalazi u udarnim vijestima nacionalnih...

Novosti

strbac-da-li-ce-pravda-za-pavla-pantica-biti-spora-ali-dostiznaŠtrbac: Da li će pravda za Pavla Pantića biti spora, ali dostižna
BEOGRAD - Nedavno je Vrhovni sud Hrvatske ukinuo prvostepenu presudu kapetanu bojnog broda Pavlu Pantiću...
linta-razgovor-bobetka-u-policiji-u-vezi-zlocina-u-sisku-nastavak-ruganja-srpskim-zrtvamaLinta: Razgovor Bobetka u policiji u vezi zločina u Sisku nastavak ruganja srpskim žrtvama
BEOGRAD - Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocjenjuje da odlazak hrvatskog generala...
sin-janka-bobetka-ispitan-zbog-ratnog-zlocina-u-siskuSin Janka Bobetka ispitan zbog ratnog zločina u Sisku
SISAK - Zbog istrage o ratnim zločinima u Sisku, u policijskoj stanici je ispitan Ivan Bobetko, sin...

Kontakt broj udruženja

061 64 70 422
svaki dan od 09 do 21 h

Pretraga sajta

Najave

banijski info portal gif

Kultura

nikola-korica-kuce-se-nase-doselise-a-mi-ostasmo-tamoNikola Korica: "Kuće se naše doseliše, a mi ostasmo tamo"
Znam jedno samo:KUĆE SE NAŠE DOSELIŠE,A MI OSTASMO TAMO,PA PO ZGARIŠTIMAKAO DUŠE MRTVIH UOČI...
proslava-svestenomucenika-save-gornjokarlovackogProslava sveštenomučenika Save gornjokarlovačkog
KARLOVAC - U ponedeljak 17. jula tekuće godine, u Sabornom hramu Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u...
kordunaski-biseri-sarena-krmacicaKordunaški biseri: Šarena krmačica
Dal je neko babu nagovorio, il je ona sama procjenila da su šareni krmci bolji od bijelih, neće se...
veljko-ostojic-zirovacVeljko Ostojić: Žirovac
Sjećam se jednog velikog sela, sjećam se njegovih prela,sjećam se ljudi i običaja,sjećam se svoga...

Oluja

zbog-godisnjice-oluje-promijenjen-termin-koncerta-marije-serifovic-u-banjaluciZbog godišnjice “Oluje” promijenjen termin koncerta Marije Šerifović u Banjaluci
BANJALUKA - Imajući u vidu da su se u pojedinim medijima pojavile veoma negativne reakcije u vezi sa najavljenim koncertom Marije Šerifović na tvrđavi...
strbac-na-dan-progona-srba-u-banjaluci-spektakl-godineŠtrbac: Na dan progona Srba, u Banjaluci „spektakl godine“
BEOGRAD - Direktor Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas” Savo Štrbac rekao je Srni da je neugodno iznenađen saznanjem da će na dan kada se...
uskoro-izvjestaj-o-otetoj-i-unistenoj-imovinih-izbjeglih-srbaUskoro izvještaj o otetoj i uništenoj imovinih izbjeglih Srba
BEOGRAD - Izvještaj o otetoj i uništenoj imovinih izbjeglih Srba iz Hrvatske, BiH i Slovenije trebalo bi da bude završen u narednih mjesec dana, izjavio...

Politika

dragana-jeckov-vazno-nam-je-obrazovanje-na-srpskom-jeziku-i-cirilicnom-pismuDragana Jeckov: Važno nam je obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu
ZAGREB - Dragana Jeckov, prva saborska zastupnica SDSS-a, koja je u utorak prisegnula pred Hrvatskim saborom, najavila je da će u fokusu njezina...
prof-dr-milorad-pupovac-novi-predsjednik-sdss-aProf.dr. Milorad Pupovac novi predsjednik SDSS-a
BOROVO SELO - Jednoglasnom odlukom Glavne Skupštine prof.dr. Milorad Pupovac novi je predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke. Nakon punih...
dss-cilj-nam-je-da-srbi-u-hrvatskoj-ostanu-opstanu-i-razvijaju-seDSS: Cilj nam je da Srbi u Hrvatskoj ostanu, opstanu i razvijaju se
VUKOVAR - Rukovodstvo Demokratskog Saveza Srba (DSS) održalo je u utorak 27.06.2017. godine konferenciju za medije u Vukovaru povodom obilježavanja...