Crkva u crkvenom boku
CRKVENI BOK - Danas, 70 godina nakon Drugog svjetskog rata, nije definitivno utvrđen spisak imena svih žrtava ustaškog genocida na području opštine Crkveni Bok.

Opština Crkveni Bok se sastoji od sela Strmen, Crkveni Bok i Ivanjski Bok.

Ova sela se nalaze na desnoj obali rijeke Save, 40 km daleko od Siska, 50 km uzvodno prema Jasenovcu. Stanovništvo je 100% srpsko-pravoslavno.

Prema popisu stanovništva iz 1931. godine, u ova tri sela bilo je ukupno 2725 stanovnika. U selu su bile crkve Sv. Preobraženja Gospodnjeg, sagrađena 1880 i crkva Sv. Ane, završena 1930 godine.

Nekoliko dana nakon formiranja Nezavisne Države Hrvatske, ustaše preuzimaju vlast u opštini Crkveni Bok, hapse viđenije Srbe, tuku ih, maltretiraju i puštaju nakon tri dana.

Dana 22. oktobra 1941. godine, pravoslavne crkve preuređuju u katoličke i počinju pripreme za prelaz stanovništva na katoličku vjeru.
Iz svake kuće je morala bar jedna osoba ići na prekrštavanje. Postoji svjedočanstvo Augustina Kralja, katoličkog misionara, da je one koji nisu pristali na prekrštavanje tužio kotarskoj oblasti koja je onda na njih vršila dodatni pritisak. Ovaj misionar je posebno pazio da Srbi ne slave pravoslavne praznike.

Mještani ova tri sela su bili na miru sve do 13. 1942. godine, kada su ih ustaške vlasti pokupile i otjerale u Jasenovac.

Akciju su isplanirale i sprovele ustaše logora Jasenovac, na čelu sa zloglasnim Ljubom Milošem.

Rano ujutro, 13. oktobra 1942, ustaše su prešle Savu u Ivanjskom Boku i opkolile veći dio sela. Jedan broj ustaša je skupljao narod a drugi su pljačkali, izgonili stoku i plenili hranu.

Njih, oko 1500 pohapšenih, krenulo je put Jasenovca. Neki su uspjeli pobjeći ali većina je zarobljena, tučena i zlostavljana na putu ka logoru.
Nakon nekoliko dana boravka u logoru Jasenovac, u užasnim uslovima pod vedrim nebom i bez hrane, odvojene su žene sa djecom od muškaraca i poslani u Sisački logor a potom žene u Staru Gradišku.

Prema svjedočanstvu njemačkog generala Gleza fon Horstenaua, ovom prilikom ubijeno je oko 100 ljudi, od kojih su neki poput Boška Raka i četrnaestogodišnje djevojčice Jele Rakić, zvjerski izmasakrirani. Jedno je dijete zaklano u kolijevci a jedna beba ispečena u rerni (dijete oca Đure Radovanovića i majke Ljubice).

Dvadeset drugog oktobra 1942, na intervenciju njemačkog generala, koji je sa svojim vojnicima lično otišao u logor, narod je pušten kući što je bilo za one prilike neočekivano. Pri izlasku iz logora, nije im dozvoljeno da uzmu zlato, novac i druge dragocjenosti koje su im oduzete prilikom ulaska.
Vrativši se kućama, rodbina je tražila svoju djecu u Sisačkom logoru.

Trovanje kojem su sva djeca bila izložena, preživjela su samo ona starijeg uzrasta dok su sva mlađa djeca nastradala:
1. Rak (Boško) Milica rođ. 41-42.
2. Sekulić (Veljko) Nikola rođ. 41-42.
3. Cikota (Božo) Stojan rođ. 42-42.
4. Turajlić (Stojan) Ljubiša rođ. 42-42.
5. Turajlić (Stojan) Milica rođ. 40-42
6. Kovačević (NN) Ljubica rođ. 40-42.
7. Beč (NN) Milica rođ. 41-42.
8. Radovanović (Milan) Ana rođ. 42-42.
9. Todorović (Rade) Milica rođ. 42-42.
10. Vukmir (Stevo) Marica rođ. 42-42.
11. Vladušić (Dušan) Pero rođ. 40-42.

Cijela 1943. godina, praćena je stalnim upadima ustaša u sela. Koga bi uhvatili, deportovali bi u logor Jasenovac ili ga mučili pa ubili.
U jesen 1944. godine (7 – 8 oktobra), počinje prava golgota za žitelje ova tri sela. Ustaše iz Jasenovca prelaze Savu, opkoljavaju veći dio sela i hapse velik broj ljudi. Akcija je započela u Ivanjskom Boku, sa namjerom “da ni mačka ne ostane”. Narod je izbezumljeno bježao, ali je velik broj pohapšen i odveden u logor Jasenovac, odakle se niko nije vratio i o njima se kasnije ništa nije znalo.

Prevezli su ih skelom preko Save a onda pješkee u logor. Postoje brojna svjedočanstva o monstruoznim postupcima ustaša, kao što je ono o stradanju Ane Vile, majke četvoro djece koja je tada bila u drugom stanju.

Sa njom su bila djeca Vila (Dušan) Bogdan rođ. 1943, Vila (Dušan) Danica rođ. 1942, Vila (Dušan) Jela rođ. 1939 i Vila (Dušan) Milan rođ. 1938.
Dakle sve djeca starosti od 1 do 6 godina.

Kada je puna skela naroda došla do pola Save, ustaše su naredile majci Ani da baci svoju djecu u rijeku. Žena se žestoko opirala naređenju, a onda su usljedili ustaški udarci. Nesretna majka je pošla da uhvati svoje prvo dijete, ćerkicu koja je počela zapomagati i moliti. Majka ju je pustila i uzela sina. Kada je i on zavapio da ga ne baca, nesrećna žena je sama skočila u Savu, a za njom su ustaše pobacali i njenu djecu, pa su svi našli smrt u rijeci.
Sve je to, skriven na obali, posmatrao i slušao Marko Vila.

Također postoji i svedočanstvo o zločinačkom postupku prema šesnaestogodišnjoj djevojčici Karan (Mile) Ljubi, koja je silovana, mučena i na kraju nabodena na kolac.

Sela su opljačkana i spaljena do temelja.

Mještani koji su uspjeli pobjeći, spas su našli na oslobođenoj teritoriji Banije.

Ukupno je stradalo 142 djece.

Najviše je ubijeno djece rođene 1934. godine, zatim one rođene 1937. i djece rođene 1942. godine.
U Strmenu je stradalo ukupno 357 ljudi, Crkvenom Boku 314 i Ivanjskom Boku 100 ljudi.
Od strane Jasenovačkih ustaša, u periodu od 1942 – 1944 godine, u ova tri sela ukupno je ubijen 771 mještanin.
Spisak žrtava nije potpun te je stoga otvoren za ispravke i dopunu.
Literatura korištena za ovaj rad:
Dragan Lukić-Bili su samo djeca
Muzej žrtava genocida
Autobiografija Gleza Fon Horstenaua
Viktor Novak Magnum Krimen
Naučni rad Ane Požar
Lična svjedočanstva mještana

Autor priloga: Dr Maja Kljaić -Vejnović

SPISAK ŽRTAVA USTAŠKOG TERORA ZA SELO STRMEN
1. Arbutina (Dušan) Inđa rođ. 1903. Ubijena 1944. Jasenovac
2. Arbutina (Gligo) Ljuba rođ. 1878. Ubijena 1944. Jasenovac
3. Arbutina (Ilija) Petra rođ. 1884. Ubijena 1942. Teror, mučena
i zaklana u kući
4. Arbutina (Ilije) Obrad rođ. 1899. Ubijen 1944. Jasenovac
5. Arbutina (Janko) Stojan rođ. 1892. Ubijen 1943. Jasenovac
6. Arbutina ( Luka) Mile rođ. 1879. Ubijen 1944. Teror
7. Arbutina (Marko) Rade rođ. 1888. Ubijen 1944. Jasenovac
8. Arbutina (Mićo) Jovan rođ. 1884. Ubijen 1944. Jasenovac
9. Arbutina (NN) Anica rođ. 1875. Ubijena 1943 . Jasenovac
10. Arbutina (Stojan) Janja rođ1888. ubijena 1944. Jasenovac
11. Arbutina (Vaso) Đuro rođ. 1887. Ubijen 1944. Jasenovac
12. Arbutina (NN) Miloš ubijen 1944. Jasenovac
13. Arbutina Dušan
14. Arbutina Jela ubijena 1944. Jasenovac
15. Arbutina Milja ubijena 1944. Jasenovac
16. Arbutina (Dušan) Đur-Đuka ubijen 1944. Jasenovac
17. Arbutina (NN) Stojica rođ. 1927. Ubijena 1944. Jasenovac
18. Bijelac (Ilija) Sofija rođ. 1873. Ubijena 1942 . Teror
19. Bijelac (Milan) Ilija rođ. 1936. Ubijen 1944. Jasenovac
20. Bijelac (Milan) Savo rođ. 1939. Ubijen 1944. Jasenovac
21. Bijelac (NN) Jela, ubijena 1944. Jasenovac
22. Bijelac (Stevan) Mihajlo rođ. 1883. Ubijen 1945. Jasenovac
23. Bijelac (Stevan) Petar rođ. 1883. Ubijen 1944. Jasenovac
24. Bijelac (Miško) rođ. 1886. Ubijena od ustaša 1944. Drljače
25. Bijelac (NN) Kata ubijena 1944. Jasenovac
26. Cikota (Jefte) Kata rođ. 1865. Ubijena 1942. Teror-Strmen
27. Cikota (Teodor) Milja rođ. 1886. ubijena 1944. Teror-Sunja
28. Cikota Petar, ubijen 1944. Jasenovac
29. Čudić (Mile) Stojan rođ. 1908. Ubijen 1943. Jasenovac
30. Čudić Rade, ubijen 1944. Jasenovac
31. Danilović (Nikola) Adam rođ. 1880. Ubijen 1944. Teror- Strmen
32. Danilović (Gligo) Ljuba rođ. 1881. Ubijena 1944. Jasenovac
33. Danilović (Mile) Jovan rođ. 1886. Ubijen 1944. Jasenovac
34. Danilović (Petar) Milja rođ. 1891. Ubijena 1944 Teror – Borovići
35. Danilović (Stevan) Milja rođ 1907. Ubijena 1944. Jasenovac
36. Danilović (NN) Ranko, ubijen 1944. Jasenovac
37. Danilović (NN) Stoja, ubijena 1944. Jasenovac
38. Danilović (NN) Jovo, ubijen 1944. Jasenovac
39. Danilović (Ćiro) Stojan rođ. 1875. Umro 1945. u logoru Jasenovac
40. Dokman (Petar) Jovan rođ. 1909. Ubijen 1943.
41. Dokman (Bože) Nikola rođ. 1935 ubijen 1944. Jasenovac
42. Dokman (Jovan) Janko rođ. 1888. Ubijen 1944.Teror-zaklan
43. Dokman (Ljuban) Nikola rođ. 1908. Ubijen 1944. Jasenovac
44. Dokman (Mićo) Milja rođ. 1904. Ubijena 1944. Jasenovac
45. Dokman (NN) Stevan ubijen 1944. Jasenovac
46. Dokman (NN) Stana rođ. 1892. Ubijena 1944. Jasenovac
47. Dokman (Luka) Ruža rođ. 1857. Ubijena 1944. Teror-Strmen
48. Dokman (Nikole) Milica rođ. 1918. Ubijena 1944. Jasenovac
49. Dokman (Nikole) Đuro rođ. 1934. Ubijen 1944. Jasenovac
50. Dokman (Petar) Mićo rođ. 1902 ubijen 1942. Jasenovac
51. Dokman (NN) Jela ubijena 1944. Jasenovac
52. Dokman (Božo) Sava rođ. 1910. Ubijena 1944. Jasenovac
53. Dokman (Bože) Kata rođ. 1897. Ubijena 1942. Jasenovac
54. Dragosavljević (Mile) Stoja rođ. 1911. Ubijena 1944. Jasenovac
55. Dragosavljević (NN) Damjan ubijen 1944. Jasenovac
56. Drakulić (Petar) Joka rođ. 1878. Ubijena 1944. Jasenovac
57. Drakulić (Gajo) Sofija rođ. 1885. Ubijena 1944. Jasenovac
58. Drakulić (Jovo) Janko rođ. 1889. Ubijen 1944. Jasenovac
59. Drakulić (NN) Petra rođ. 1890. Ubijena 1944. Jasenovac
60. Drakulić (Janka) Mara rođ. 1906. Ubijena 1945. Dabrna
61. Drakulić (Ilija ) Milja rođ. 1894. Ubijena 1944. Jasenovac
62. Drakulić (NN) Mara rođ. 1934. Ubijena 1944. Jasenovac
63. Drakulić (Stevo) rođ. 1934. Ubijen 1944. Jasenovac
64. Drakulić (NN) Ilija rođ. 1944. Ubijen 1944. Jasenovac
65. Drakulić (Jovana) Milan rođ. 1883. Ubijen 1944. Jasenovac
66. Drakulić (Petar) Nikola rođ. 1892. Ubijen od ustaša 1941. Kutina
67. Drakulić (Petar) Teodor rođ. 1912. Ubijen od ustaša 1941. Kutina
68. Drakulić (Rade) Inđa rođ. 1889. Ubijen 1943. Jasenovac
69. Đuričić (NN) Mara rođ. 1875. Ubijena 1942. Teror-zaklana
kod kuće-Strmen
70. Đuričić (NN) Mara rođ. 1932. Ubijena 1944. Jasenovac
71. Đuričić (NN) Ruža rođ. 1900. Ubijena 1942. Teror – Strmen
72. Đuričić (NN) Simeun rođ. 1870. Ubijen 1942. teror – Strmen
73. Đuričić (Pavla) Ana rođ. 1924. Ubijena 1942. sa djetetom teror – Strmen
74. Đuričić (Stojana) Stojan rođ. 1889. ubijen 1942. Teror – Strmen
75. Đuričić (NN) Dragica ubijena 1944. Jasenovac
76. Đuričić (Ilije) Đuja rođ. 1873. Ubijena 1944. Jasenovac
77. Đuričić (Ilije) Ana rođ. 1933. Ubijena 1944. Jasenovac
78. Đuričić (Ilije) Marica rođ. 1931. Ubijena 1944. Jasenovac
79. Đuričić (Tanasije) Đuro rođ. 1883. Ubijen 1944. Jasenovac
80. Đuričić (Jovana) Ružica rođ. 1881 ubijena 1944. Teror – Strmen
81. Đuričić (Tanasije) Simo rođ. 1873. Ubijen 1944. Jasenovac
82. Đuričić (Mile) Ruža rođ. 1902. Ubijena 1944. Jasenovac
83. Đuričić (Ilije) Ana rođ. 1926. Ubijena 1944. Jasenovac
84. Đuričić (Milan) Nikola rođ. 1940. Ubijen 1944. Jasenovac
85. Đuričić (Petra) Draga rođ. 1888. Ubijena 1944. Jasenovac
86. Đuričić (Gligo) Milica rođ. 1894 ubijena 1944. Jasenovac
87. Đuričić (Milan) Stojica rođ. 1930. Ubijena 1944. Jasenovac
88. Đuričić (Nikola) Jela rođ. 1929. Ubijena 1944. Jasenovac
89. Đuričić (Ilije) Jela rođ. 1903. Ubijena 1945. Jasenovac
90. Đuričić (Nikole) Jela rođ. 1884. Ubijena 1945. Jasenovac
91. Đuričić (Jovo ) Mara rođ. 1920. Ubijena 1944. Jasenovac
92. Garić ( Ljuban) Ljubica rođ. 1920 umrla u logoru 1942. Jasenovac
93. Garić (NN ) Đuro ubijen 1944. Jasenovac
94. Garić (NN) Jela ubijena 1944. Jasenovac
95. Garić (NN) Mara ubijena 1944. Jasenovac
96. Garić (Ljubana) Ljuba rođ. 1921. Ubijena 1944. Jasenovac
97. Garić (NN) Stojan rođ. 1938. Ubijen 1944. Jasenovac
98. Garić (Mićo) Ilija rođ. 1856. Ubijen 1942. Teror – Strmen
99. Garić (Stojan ) Bogdan rođ. 1924. Ubijen 1944. Jasenovac
100. Garić (Stojan) Ljuba rođ. 1903. Ubijena 1944. Jasenovac
101. Garić Milja ubijena 1944. Jasenovac
102. Garić Petra ubijena 1944. Jasenovac
103. Garić (Matija) Đorđe rođ. 1938. Ubijen 1944. Jasenovac
104. Garić (Matija) Milica rođ. 1935. Ubijena 1944. Jasenovac
105. Jelisavac (Stojana) Nikola rođ. 1907. Ubijen 1944.
Teror – zaklan u Kozarcu
106. Jelisavac (NN) Stoja rođ. 1932. Ubijena 1944. Jasenovac
107. Jelisavac (Ilije) Petar rođ. 1898. Ubijen 1944. Jasenovac
108. Jelisavac (Ilije) Stojan rođ. 1931. Ubijen 1944. Jasenovac
109. Jelisavac (Stojana ) Ljuban rođ. 1916. Ubijen 1944. Jasenovac
110. Kačar (Ilija) Mladen rođ. 1903. Ubijen 1944.Teror – Strmen
111. Kačar (Antonija) Ilija rođ. 1882. Ubijen 1944. Jasenovac
112. Kačar (Stojana) Nikola rođ. 1892. Ubijen 1942. Teror – Strmen
113. Kačar (Rade) Kosa rođ. 1890. Ubijena 1944. Jasenovac
114. Kačar (Janka ) Zorka rođ. 1908. Ubijena 1942. Jasenovac
115. Kačar (Steve) Ana rođ. 1915. Ubijena 1944. Jasenovac
116. Kačar (Stojana) Janja rođ. 1875. Ubijena 1945. Jasenovac
117. Kačar (Nikola) Stevo rođ. 1889. Ubijen 1944. Jasenovac
118. Kačar (Gaje) Ana rođ. 1889 ubijena 1944. Jasenovac
119. Kačar Inđa rođ. 1877. Ubijena 1944. Jasenovac
120. Kačar (Nikole) Mile rođ. 1877. Ubijen 1944. Jasenovac
121. Kačar (NN) Rujka rođ. 1912. Ubijena 1944. Teror-zaklana u Bobovcu
122. Kačar (Dušana) Savo rođ. 1934. Ubijen 1944. Teror-zaklan u Bobovcu
123. Kačar (Dušana) Nikola rođ. 1936. Ubijen 1944. Teror-zaklan u Bobovcu
124. Kačar (NN) Soka rođ. 1908. Ubijena 1944. Jasenovac
125. Kačar (Jove) Joka rođ. 1884. Ubijena 1944. teror- Strmen
126. Kačar (Uroša) Uroš rođ. 1929. Ubijen 1944. Jasenovac
127. Kačar (Ilije) Ljuba rođ. 1924. Ubijena 1944. Jasenovac
128. Kačar (Uroš) Milan rođ. 1943. Ubijen 1944. Teror- Strmen
129. Kačar (Stojan) Dušan rođ. 1906. Ubijen 1944. Jasenovac
130. Kačar(NN) Ilija –Jećo ubijen 1944. Jasenovac
131. Kačar(NN) Janko rođ. 1905. Ubijen 1944. Jasenovac
132. Kačar (Mile) Sofija rođ. 1896. Ubijena 1944. Teror-Strmen
133. Kačar (Mile) Kata rođ. 1895 ubijena 1944. Jasenovac
134. Kačar (Petra) Milan rođ.1894. ubijen 1944. Teror-zaklan u Bobovcu
135. Kljaić (Luka) Ljubica-Seka rođ. 1929. Ubijena 1944. Jasenovac
136. Kljaić (NN) Ana ubijena 1944. Jasenovac
137. Kljaić (NN) Milica ubijena 1944. Jasenovac
138. Kljaić (Dmitra) Adam rođ. 1905. Ubijen 1944. Jasenovac
139. Kljaić (NN) Kata ubijena 1944. Jasenovac
140. Kljaić (Teše) Mićo rođ. 1884. Ubijen 1944. Jasenovac
141. Kljaić (Teodor) Stoja rođ. 1870. Ubijena 1944. Jasenovac
142. Knežević (Stojan) Ljuba rođ. 1913. Ubijena 1944. Teror-Trebež
143. Knežević (Stojan) Milja rođ. 1901. Ubijena 1944. Teror-Strmen
144. Kordić (Stojan) Janja rođ. 1891. Ubijena 1942. Teror-Strmen
145. Kordić (Đuro) Ruža rođ. 1888.ubijena 1944. Jasenovac
146. Kordić (Đuro) Anika rođ. 1910. Ubijena 1944. Jasenovac
147. Kovačević (NN) Ljubica rođ. 1940. Ubijena 1942. Jasenovac
148. Kovačević (Petar) Marica rođ. 1879. Ubijena 1944. Jasenovac
149. Kovačević (Antonije) Lazar rođ. 1901. Ubijen 1941-Laslovo
150. Kovačević (Janko) Nikola rođ. 1885 ubijena 1944. Teror-Lonja
151. Kukavica (Tešo) Mara rođ. 1896. Ubijena 1943. Teror-Strmen
152. Lađević (Jovan) Ana rođ.1894. ubijena 1944. Jasenovac
153. Lađević (Dušan) Ilija rođ. 1906. Ubijen 1944. Teror-Strmen
154. Lađević (Simo) Dušan rođ. 1880. Ubijen 1944. Jasenovac
155. Lađević (Gligo) Mara rođ. 1880. Ubijena 1944. Jasenovac
156. Lađević ( Drago) Draga rođ. 1898. Ubijena 1942. Teror-Strmen
157. Lađević (Stevan) Jelica rođ. 1863. Ubijena 1942. Jasenovac
158. Lađević (Jovan) Stevo rođ. 1895. Ubijen 1942. Jasenovac
159. Lađević (NN) Dušan ubijen 1944. Jasenovac
160. Lađević (NN) Ljuba ubijena 1944. Jasenovac
161. Lađević (Đuro) Petar rođ. 1860. Ubijen 1942. Jasenovac
162. Lađević (NN) Milja rođ. 1878. Ubijena 1942. Jasenovac
163. Lađević (NN) Dragica rođ. 1898. Ubijena 1942. Teror-Strmen
164. Lađević (Jovana) Stevan rođ. 1895. Ubijen 1942. Jasenovac
165. Lađević (Stevan) Petra rođ. 1882. Ubijena 1944. Jasenovac
166. Lončarević (Stojan) Ana rođ. 1902. Ubijena 1945. Jasenovac
167. Lončarević (Jovana) Teodor rođ. 1882. Ubijen 1944. Teror-Strmen
168. Lončarević (Mićo) Ljuba rođ. 1883. Ubijena 1944. Jasenovac
169. Lončarević (NN) Ljubica rođ.1884. ubijena 1944. Jasenovac
170. Maljak (Đuro) Ljuban rođ. 1920. Ubijen 1944. Jasenovac
171. Maljak (NN) Milja
172. Maslovara (Mićo) Julika rođ. 1885. Ubijena 1944. Teror-Staza
173. Maslovara (NN) Bogdan ubijen 1944. Jasenovac
174. Maslovara (Janko) Ljuba rođ. 1910 ubijena 1944. Jasenovac
175. Maslovara (Bogdan) Milica rođ. 1939. Ubijena 1944. Jasenovac
176. Maslovara (Maksim) Ana rođ. 1885. Ubijena 1944. Jasenovac
177. Maslovara (Mladen) Soka rođ. 1932. Ubijena 1944. Teror-Puska
178. Maslovara (Stojan) Mile rođ. 1892. Ubijen 1945. Teror-Novo Selo
179. Maslovara (Mile) Petra rođ. 1875. Ubijena 1944. Jasenovac
180. Maslovara (Mile) Stoja rođ. 1906. Ubijena 1942. Teror-Strmen
181. Maslovara (Arso) Lazo rođ. 1884. Ubijen 1944. Teror-Lonja
182. Maslovara Stoja
183. Maslovara (Rade) Ljuban rođ. 1910. Ubijen 1944. Jasenovac
184. Maslovara (Tešo) Simo rođ. 1884. Ubijen 1944. Teror-Staza
185. Maslovara (Petar) Kata rođ. 1888. Ubijena 1944. Jasenovac
186. Maslovara (Simo) Stojan rođ. 1903. Ubijen 1944. Jasenovac
187. Maslovara (NN) Anđa ubijena 1942. Teror-Strmen
188. Maslovara (Jovan) Đuro rođ. 1903. Ubijen 1942. Jasenovac
189. Maslovara (Lazo) Janja rođ. 1915. Ubijena 1944. Teror-Puska
190. Maslovara (Petar) Ana rođ. 1910. Ubijena 1944. Jasenovac
191. Maslovara (Stojan) Soka rođ. 1904. Ubijena 1944. Jasenovac
192. Miljković (NN) Milja rođ. 1873. Ubijena 1943.
Teror-Strmen zaklana kod kuće
193. Novaković (NN) Matija ubijen 1943. Kratečko
194. Novaković (Stojana) Kata rođ. 1887. Ubijena 1944. Jasenovac
195. Novaković (Pantelija) Teodor rođ. 1863. Ubijen 1944. Jasenovac
196. Novaković (Stojan) Jelena rođ. 1914. Ubijena 1943. St.Gradiška
197. Novaković (Teodor) Draga rođ. 1910. Ubijena 1943. Jasenovac
198. Novaković (Luke) Stojan rođ. 1895. Ubijen 1943. St.Gradiška
199. Pantelić (Nikole) Stojan rođ. 1880.ubijen 1944. Jasenovac
200. Pantelić (Janko) Ana rođ. 1882. Ubijena 1944. Jasenovac
201. Pantelić (Jove) Savka rođ. 1909. Ubijena 1944. Jasenovac
202. Pantelić (Petra) Đorđe rođ. 1932. Ubijen 1944. Jasenovac
203. Pantelić (Stojana) Jovo rođ. 1911. Ubijen 1942. St.Gradiška
204. Pantelić (NN) Stojan rođ. 1890. Ubijen 1944. Jasenovac
205. Pantelić (Mićo) Milja rođ.1896.ubijena 1944. Jasenovac
206. Pantelić (Jovo) Sava rođ. 1909. Ubijen 1944. Jasenovac
207. Pantelić (Nikola) Petar rođ. 1896.ubijen 1943. Teror-Papići
208. Pantelić (Nikole) Stojan rođ. 1880. Ubijen 1944. Jasenovac
209. Papić (NN) Milan rođ. 1938. Ubijen 1944. Jasenovac
210. Papić (Tešo) Stojan rođ. 1876. Ubijen 1944. Jasenovac
211. Papić (Petar) Julika rođ. 1886. Ubijena 1944. Jasenovac
212. Papić (NN) Ana
213. Papić (NN) Sofija rođ. 1927. Ubijena 1944. Jasenovac
214. Požar (Mićo) Ljuba rođ. 1889. Ubijena 1944. Jasenovac
215. Požar (Nikola) ilija rođ. 1935. Ubijen 1944. Jasenovac
216. Pralica (Kuzman) Petar rođ. 1900. Ubijen 1944 Matuhauzen
217. Pralica (NN) Soka ubijena 1944. Matuhauzen
218. Pralica (Stevo) Kata –dijete 1944. Matuhauzen
219. Pralica (Jovo) Draginja rođ. 1878. Ubijena 1944. Jasenovac
220. Pralica (Božo) Ljuba rođ. 1923. Ubijena 1944. Teror-Bobovac
221. Radovanović (Damjan) Milica rođ. 1924. Ubijena 1942. Jasenovac
222. Radovanović (Đuro) Milan rođ. 1942. Ubijen 1942 Jasenovac
223. Radovanović (Dušan) Stojanka rođ. 1930. Ubijena 1942. Jasenovac
224. Radovanović (Jovan) Ljuban rođ. 1909. Ubijen 1944. Teror-Strmen
225. Radovanović Mićo
226. Radovanović Janja
227. Radovanović (Simo) Milja rođ. 1907. Ubijena 1944. Jasenovac
228. Radovanović (Ljuban) Malenica rođ. 1928. Ubijen 1944. Teror-Strmen
229. Radovanović (Petar) Marica rođ. 1904. Ubijena 1942. Jasenovac
230. Radovanović (Ilija) Stojica rođ.1931. ubijena 1944. Jasenovac
231. Radovanović Miloš
232. Radovanović (Petar)Sava rođ. 1903. Ubijena 1944. Jasenovac
233. Radovanović (NN) Mišo
234. Radovanović (NN) Vaso
235. Radovanović (NN) Mladen
236. Radovanović (Nikola) Milica rođ.1919. ubijena 1943. Jasenovac
237. Radovanović (NN) Stojan rođ. 1933. Ubijen 1944. Jasenovac
238. Radovanović (NN) Stevo rođ. 1936. Ubijen 1944. Jasenovac
239. Radovanović (Petar) Mirko rođ. 1888. Ubijen 1944. Jasenovac
240. Radovanović (NN) Jela
241. Radovanović (Mile) Malenica rođ. 1892. Ubijena 1944. Jasenovac
242. Radovanović (Đure) Ćiro rođ. 1871. Ubijen 1944. Jasenovac
243. Radovanović (Đure) Nikola rođ. 1893. Ubijen 1943. Teror-Strmen
244. Radovanović (Ilije) Petar rođ. 1913. Ubijen 1944. St.Gradiška
245. Radovanović (Jovan) Milica rođ. 1888. Ubijena 1944. Teror-Strmen
246. Radovanović (Jovo) Inđa rođ. 1887. Ubijena 1944. Jasenovac
247. Radovanović (Ljuban) Milan rođ. 1920. Ubijen 1944. Teror-Strmen
248. Radovanović (Mile) Ana rođ. 1889. Ubijena 1944. Jasenovac
249. Radovanović (Petar) Mile rođ. 1864. Ubijen 1943. Teror-Strmen
250. Radovanović (Petar) Mirko rođ. 1888. Ubijen 1944. Jasenovac
251. Radovanović ( Stevan) Matija rođ. 1890. Ubijen 1942. Jasenovac
252. Radovanović (Stevan) Stojan rođ. 1881. Ubijen 1944. Teror-Strmen
253. Radovanović (Teodor) Kata rođ. 1881. Ubijena 1944.
Teror-zaklana u crkvi
254. Radovanović (NN) Mile rođ. 1885. Ubijen 1944. Teror-Strmen
255. Rak (Jovan) Stojan rođ. 1876. Ubijen 1944. Teror-Strmen-zaklan na njivi
256. Rak (Stojan) Boško rođ. 1908. Ubijen 1942. Teror-zverski mučen i zaklan
257. Rak (Boško ) Milica rođ. 1941. Ubijena 1942. Jasenovac-Sisački logor
258. Rak (Đuro) Soka rođ. 1914. Ubijena 1942. Teror-Strmen zaklana na njivi
259. Rak (Petar) Đuro rođ. 1887. Ubijen 1945. Zatvor-Sunja
260. Rak (NN) Mirko ubijen 1944. Jasenovac
261. Rak (NN) Jelica ubijena 1944. Jasenovac
262. Rak (NN) Dmitar ubijen 1944. Jasenovac
263. Rak (Stojan) Kata rođ. 1892. Ubijena 1944. Jasenovac
264. Rak (Janko) Milica rođ. 1903. Ubijena 1944. Jasenovac
265. Rak (Petar) Janko rođ. 1882. Ubijen 1944. Jasenovac
266. Rakić (Đuro) Stane rođ. 1888. Ubijen 1944. Jasenovac
267. Rakić (Đuro) Tešo rođ. 1878. Ubijen 1943. Jasenovac
268. Rakić (Gligo) Bosiljka rođ. 1889. Ubijena 1944. Jasenovac
269. Rakić (Ilije) Teodor rođ. 1883. Ubijen 1944. Jasenovac
270. Rakić (Jovan) Damjan rođ. 1906. Ubijen 1944. Teror- Sunjski Krč
271. Rakić (Damjan) Jela rođ. 1928. Ubijena 1942.
Teror-zverski mučena-nataknuta na kolac
272. Rakić (Matija) Janko rođ. 1877. Ubijen 1943. Teror-Staza
273. Rakić (Petar) Ana rođ. 1887. Ubijena 1945.od posl.log. u log.
274. Rakić (Stojan) Kata rođ. 1850. Ubijena 1942. Jasenovac
275. Rakić (NN) Lazo ubijen 1944. Jasenovac
276. Rušnov (Ljuban) Ljubica -trudnica- ubijena 1944. Jasenovac
277. Rušnov (Mile) Jela rođ. 1903. Ubijena 1944. Teror-Sunja
278. Rušnov (Gligo) Matija rođ. 1872. Ubijen 1942.
Teror-Strmen- u dvorištu
279. Rušnov (Timo) Draginja rođ. 1875. Ubijena 1944. Jasenovac
280. Rušnov (NN) Ljuban ubijen 1944. Jasenovac
281. Rušnov (NN) Sofija rođ. 1878. Ubijena 1944. Teror- Strmen
282. Rušnov (NN) Mirko rođ. 1933. Ubijen 1944. Jasenovac
283. Rušnov (Stevan) Kuzman rođ. 1896. Ubijen 1944. Jasenovac
284. Rušnov (Boško) Sava rođ. 1920. Ubijena 1944. Jasenovac
285. Rušnov (Stevo) Sofija rođ. 1938. Ubijena 1944. Jasenovac
286. Rušnov (Stevo) Ljuba rođ. 1939. Ubijena 1944. Jasenovac
287. Rušnov (NN) Teodor ubijen 1944. Jasenovac
288. Rušnov (NN) Jela rođ. 1941. Ubijena 1944. Jasenovac
289. Rušnov (Stojan) Božica rođ. 1908. Ubijena 1944. Jasenovac
290. Rušnov (Stojan) Miloš rođ. 1886. Ubijen 1945. U Njemačkoj-log.
291. Savurdić (Stojan) Uroš rođ. 1888. Ubijen 1941. Teror-Slovinci
292. Savurdić (Janko) Francika rođ. 1890. Ubijena 1944.
Teror-Strmen-zaklana u kući
293. Savurdić (Uroš) Aleksa rođ. 1922. Ubijen 1944.
Teror-Strmen-zaklan u kući
294. Savurdić (Jovan) Kata rođ. 1883. Ubijena 1944. Jasenovac
295. Savurdić (NN) Adam rođ. 1871. Ubijen 1944. Teror-Selište
296. Savurdić (Adam) Jovo rođ. 1891. Ubijen 1944. Jasenovac
297. Savurdić (NN) Stojan ubijen 1942. Jasenovac
298. Savurdić (Đuro) Stojan rođ. 1891. Ubijen 1944. Jasenovac
299. Savurdić (Janko) Petar rođ. 1882. Ubijen 1944. teror- Strmen
300. Savurdić (Jovo) Marija rođ. 1883. Ubijen 1944. Teror-Strmen
301. Savurdić (Mile) Ana rođ. 1891. Ubijena 1944. Jasenovac
302. Savurdić (Petar) Jagoda rođ. 1865. Ubijena 1944. Jasenovac
303. Savurdić (Petar) Stevo rođ. 1905. Ubijen 1944. Jasenovac
304. Savurdić (Petar) Stevo rođ. 1883. Ubijen 1944. Jasenovac
305. Škara (Janko) Ana rođ. 1864. Ubijena 1944. Jasenovac
306. Škara (Marka) Mara rođ. 1915. Ubijena 1942. jasenovac
307. Štrbac (Janko) Božo rođ. 1905. Ubijen 1944. Jasenovac
308. Štrbac (NN) Ružica ubijena 1944. Teror-Staza
309. Štrbac (Gajo) Ana ubijena 1944. Teror-Staza
310. Tubić (Jovo) Jela rođ. 1917. Ubijena 1944. Jasenovac
311. Tubić (Dušana) Anica – dete- ubijena 1944. Jasenovac
312. Tubić ( Dušana) Milan rođ. 1939. Ubijen 1944. Jasenovac
313. Turajlić ( NN) Ljuba rođ. 1932. Ubijena 1944. Jasenovac
314. Turajlić (Simo) Kata rođ. 1867. Ubijena 1942. Teror- Strmen
315. Turajlić (Đuro) Petar rođ. 1903. Ubijen 1941. Teror-Slovinci
316. Turajlić (Kuzman ) Sava rođ. 1903. Ubijena 1944. Jasenovac
317. Turajlić (Petar) Stojica rođ. 1932. Ubijena 1944. Jasenovac
318. Turajlić (NN) Boško ubijen 1944. Teror-Staza
319. Turajlić ( Jovo) Ljuba rođ. 1891. Ubijen 1942. Jasenovac
320. Turajlić (Nikola ) Milan rođ. 1914. Ubijen 1943. Jasenovac
321. Turajlić ( Petar) Milica rođ. 1909. Ubijena 1944. Jasenovac
322. Turajlić (Tešo) Mara rođ. 1900. Ubijena 1944. Jasenovac
323. Turajlić (Stojan) Ljubiša rođ. 1942.
Ubijen 1942. Jasenovac-Sisački logor
324. Turajlić (Stojan) Milica rođ. 1940.
Ubijena 1942. Jasenocac- Sisački logor
325. Turajlić ( Nikola ) Dušan rođ. 1909. Ubijen 1943. Jasenovac
326. Turajlić ( Nikola) Milan rođ. 1924. Ubijen 1944. Teror- Puska
327. Turajlić (Nikola ) Jovo rođ. 1919. Ubijen 1943. Jasenovac
328. Turajlić (Janko) Bogdan rođ. 1885. Ubijen 1944. Jasenovac
329. Turajlić (Jovo) Ilija rođ. 1892. Ubijen 1943. Jasenovac
330. Turajlić (Jovo) Nikola rođ. 1884. Ubijen 1944. Teror-Sunja
331. Turajlić (Milan) Nikola rođ. 1922. Ubijen 1942. Teror-Strmen
332. Turajlić (Petar) Stoja rođ. 1900. Ubijena 1944. Jasenovac
333. Turajlić (Petar) Sava rođ. 1934. Ubijena 1944. Jasenovac
334. Vila (NN) Petra ubijena 1944. Jasenovac
335. Vila (Ilije ) Jela rođ. 1919. Ubijena 1944. Jasenovac
336. Vila (Pero) Milica rođ. 1937. Ubijena 1944. Jasenovac
337. Vila (Pero) Đuro rođ. 1942. Ubijen 1944. Jasenovac
338. Vila (NN) Dušan ubijen 1944. Teror-Sunja
339. Vila (Tešo) Ljuba rođ. 1875. Ubijena 1942. Teror- Strmen
340. Vila (Mile) Ilija rođ. 1887. Ubijen 1944. Teror-Strmen
341. Vila (Mile) Kata rođ. 1896. Ubijena 1944. Jasenovac
342. Vila (Mirko) Ana rođ. 1915. –trudnica- ubijena 1944. Teror-skela Lonja
343. Vila (Dušan) Mile rođ. 1938. Ubijen 1944. Teror-skela Lonja
344. Vila (Dušan) Jela rođ. 1939. Ubijena 1944. Teror- skela Lonja
345. Vila (Dušan) Danica rođ. 1942. Ubijena 1944. Teror-skela Lonja
346. Vila (Dušan) Bogdan rođ. 1943. Ubijen 1944. Teror- skela Lonja
347. Vila (Simo) Milica rođ. 1872. Ubijena 1944. Jasenovac
348. Vila (Stevan) Maca rođ. 1888. Ubijena 1944. Jasenovac
349. Vila (Stevan) Petar rođ. 1885. Ubijen 1942. Jasenovac
350. Vila (Tešo) Mile rođ. 1870. Ubijen 1945. Jasenovac
351. Vila (Marka) Mara rođ. 1885. Ubijena 1944. Teror- Strmen
352. Vujaklija (Laza) Sava rođ. 1912. Ubijena 1944. Teror-Staza
353. Vujaklija(NN) Draginja rođ. 1876. Ubijena 1944. Jasenovac
354. Vujaklija (Simo) Kata rođ. 1863. Ubijena 1943. Teror- Crkveni Bok
355. Vujaklija (Stevan) Petra rođ. 1905. Ubijena 1944. Jasenovac
356. Vujaklija (Stevo) Inđa rođ. 1861. Ubijena 1944. Jasenovac
357. Vujaklija (Tešo) Janja rođ. 1889. Ubijena 1944. Jasenovac
SPISAK ŽRTAVA USTAŠKOG TERORA ZA SELO CRKVENI BOK
1. Beč (NN) Ana rođ. 1932. Ubijena 1944. Jasenovac
2. Beč (NN) Đuro rođ. 1872. Ubijen 1944. Teror-C.Bok
3. Beč (Jovo) Milica rođ. 1941. Ubijena 1942. Jasenovac-Sisački logor
4. Beč (NN) Stevo rođ. 1938. Ubijen 1944. Jasenovac
5. Beč (NN) Stojan rođ. 1862. Ubijen 1944. Teror-C.Bok
6. Beč (Damjan) Mara rođ. 1913. Ubijena 1944. Teror- Puska
7. Beč (Đorđe) Ana rođ. 1933. Ubijena 1944. Teror-Puska
8. Beč (Đorđe) Stevan rođ. 1937. Ubijen 1944. Teror-Puska
9. Beč (Đuro) Ana rođ. 1922. Ubijena 1944. Teror- C.Bok
10. Beč (Đuro) Draga rođ. 1892. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
11. Beč (Gajo) Sava rođ. 1888. Ubijena 1943. Jasenovac
12. Beč (Janko) Nikola rođ. 1871. Ubijen 1944. Jasenovac
13. Beč (Janko) Stevan rođ. 1875. Ubijen 1945. Teror-Kuruzari
14. Beč (Mića) Janko rođ. 1898. Ubijen 1945.
15. Beč (Nikola) Stojan rođ. 1939. Ubijen 1943. Teror-C.Bok
16. Beč (Tešo) Petar rođ. 1885. Ubijen 1942. Teror-C.Bok
17. Beč (Ilija) Draga rođ. 1919. Ubijena 1943. Sisak-zatvor
18. Beč (Jovo) Draginja rođ. 1878. Ubiijena 1943. Jasenovac
19. Beč (Mile) Ljuba rođ. 1904. Ubijena 1944. Teror-zaklana Bistrać
20. Beč (Mićo) Ljuba rođ. 1891. Ubijena 1944. Teror- C.Bok-zaklana
21. Bižić (NN) Cvetko rođ. 1937. Ubijen 1944. Jasenovac
22. Bižić (NN) Stevo rođ. 1943. Ubijen 1944. Jasenovac
23. Bižić (Lazo) Zorka rođ. 1906. Ubijena 1942. Teror-Staza
24. Bižić (Mile) Draga rođ. 1919. Ubijena 1944. Teror-Puska
25. Bižić (Petar) Stoja rođ. 1896. Ubijena 1944. Jasenovac
26. Bižić (Savo) Stevo rođ. 1942. Ubijen 1942. teror-C.Bok
27. Bižić (Stevan) Ana rođ. 1920. Ubijena 1942. Jasenovac
28. Bižić (Stevan) Milja rođ. 1918. Ubijena 1942. Jasenovac
29. Bižić (Stojan) Mladen rođ. 1896. Ubijen 1944. Jasenovac
30. Bižić (Stojan) Veljko rođ. 1939. Ubijen 1944. Jasenovac
31. Bižić (NN) Joka rođ. 1904. Ubijena 1944. Jasenovac
32. Bižić (Stojan) Marija rođ. 1882. Ubijena 1944. Jasenovac
33. Burazor (Đuro) Ilija rođ. 1883. Ubijen 1943. Teror-C.Bok
34. Burazor (Ljuban) Milja rođ. 1935. Ubijena 1945. Teror-Strmen
35. Burazor (Stojan) Janja rođ. 1869. Ubijena 1942. Teror-Prnjavor
36. Burazor (Đuro) Jela rođ. 1936. Ubijena 1942. Jasenovac-Sisački logor
37. Cikota (NN) Stojan rođ. 1888. Ubijen 1942. Jasenovac
38. Cikota (Jovo) Ljuba rođ. 1875. Ubijena 1944. Teror-C.Bok-zaklana
39. Cikota (Petar) Milica rođ. 1900. Ubijena 1944. Teror-Bobovac-zaklana
40. Cikota (NN) Jela rođ. 1918. Ubijena 1944. Jasenovac
41. Cikota (Matije) Ruža -dete- rođ. 1940. Ubijena 1944. Jasenovac
42. Čakširaš (Milan) Ljuba rođ. 1922.-trudnica- ubijena 1944. Jasenovac
43. Čakširaš (NN) Soka rođ. 1883. Ubijena 1944. Jasenovac
44. Čakširaš (Stojan) Janko rođ. 1882. Ubijen 1942. Jasenovac
45. Čakširaš (Mile) Mile rođ. 1944. Ubijen 1944. Jasenovac
46. Dimić (NN) Luka rođ. 1873. Ubijen 1943. Teror-C.Bok
47. Dimić (Ljubo) Ana rođ. 1926. Ubijena 1944. Teror- Hrastovac
48. Dimić (Matija) Ljuba rođ. 1895 ubijena 1943. Teror-Strmen
49. Dobrić (Petar) Draga rođ. 1900. Ubijena 1944. Jasenovac
50. Dobrić (Stevan) Stoja rođ. 1896. Ubijena 1944. Jasenovac
51. Dobrić (Luka) Anđa rođ. 1880. Ubijena 1944. Teror- Strmen
52. Dobrić (Tešo) Marija 1892. Ubijena 1942. Teror-C.Bok
53. Dokman (NN) Petar ubijen 1944. Zaklan na mostu u Kostajnici
54. Dokman (NN) Milja ubijena 1944. Zaklana na mostu u Kostajnici
55. Dokman (Petar) Nebojša rođ. 1932 ubijen 1944.
Zaklan na mostu u Kostajnici
56. Dokman (Petar ) Milan rođ. 1944. Ubijen 1944.
Zaklan na mostu u Kostajnici
57. Dokman (Nikola) Ruža rođ. 1908. Ubijena 1944. Jasenovac
58. Dokman (NN) Kata rođ. 1898. Ubijena 1942. Teror-Strmen
59. Dokman (Đuro) Ljubica rođ. 1878. Ubijena teror-Sunja
60. Dokman (Jovo) Milja rođ. 1907. Ubijena 1942. Teror-C.Bok
61. Dokman (Nikola) Đuro rođ. 1906. Ubijen 1944. Jasenovac
62. Dokman (NN) Ruža rođ. 1857. Ubijena 1944. Jasenovac
63. Dragosavljević (Dušan) Jela rođ.1929. ubijena 1944. Teror-Puska
64. Dragosavljević (Dušan) Milan rođ.1928. ubijen 1944. Teror-Puska
65. Dragosavljević (Simo) Kata rođ. 1909 ubijena 1944. Teror-Puska
66. Dragosavljević (Đuro) Milica rođ. 1879. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
67. Dragosavljević (NN) Anđa rođ. 1867. Ubijena 1942. Teror-C.Bok
68. Dragosavljević (Matije) Kata rođ. 1882.ubijena 1944. Teror-C.Bok
69. Dragosavljević (Dušan) Rade rođ. 1934. Ubijen 1944. Jasenovac
70. Dragosavljević (Ilije) Janko rođ. 1858. Ubijen 1942. Teror-C.Bok
71. Dragosavljević (Jakov) Nikola rođ. 1894. Ubijen 1894.
Ubijen 1944. Teror-Staza
72. Dragosavljević (Mihajlo) Ilija rođ. 1888. Ubijen 1942. Teror-C.Bok
73. Dragosavljević (Mile) Stoja rođ. 1911. Ubijena 1944. Jasenovac
74. Dragosavljević (Miloša) Ljuban rođ. 1924. Ubijen 1944. Jasenovac
75. Dragosavljević (Nikola) Đuro rođ. 1877. Ubijen 1944. Teror-C.Bok
76. Dragosavljević (Petar) janja rođ. 1887. Ubijena 1942. Teror-C.Bok
77. Đuričić (Miloš) Ilija rođ. 1918. Ubijen 1942. Teror-C.Bok
78. Đuričić (NN) Joka rođ. 1864. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
79. Đuričić (NN) Mara rođ. 1872. Ubijena 1944. Jasenovac
80. Đuričić (NN) Stana rođ. 1884. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
81. Đuričić (Lazo) Vojisalv rođ. 1929. Ubijen 1944. Teror-C.Bok
82. Đuričić (NN) Mara rođ. 1943. Ubijena 1944. Jasenovac
83. Đuričić (NN) Milja rođ. 1872. Ubijena 1942. Teror-C.Bok
84. Đuričić (NN) Stojan rođ. 1942 ubijen 1944. Jasenovac
85. Đuričić (NN) Stojan rođ. 1884. Ubijen 1943. Jasenovac
86. Đuričić (NN) Stojan rođ. 1860. ubijen 1944. Jasenovac
87. Đuričić (Dušan) Bosiljka rođ. 1934. Ubijena 1944. Teror-Puska
88. Đuričić (Dušan) Jela rođ. 1930. Ubijena 1944. Teror-Puska
89. Đuričić (Gavro) Milica rođ. 1931. Ubijena 1944. Teror-Staza
90. Đuričić (Jefto) Mile rođ. 1887. Ubijena 1942. Teror-Puska
91. Đuričić (Jefto) Stojan rođ. 1895. ubijen 1943. Teror- C.Bok
92. Đuričić (Mićo) Stevo rođ. 1899. Ubijen 1944. Teror-C.Bok
93. Đuričić (Mirko) Mara rođ. 1944. Ubijen 1944. Teror-C.Bok
94. Đuričić (Mirko) Stojan rođ. 1942. Ubijen 1944. Teror-C.Bok
95. Đuričić (Petar) Mile rođ. 1941. Ubijen 1942 teror-C.Bok
96. Đuričić (Proko) Lazo rođ. 1909. Ubijen 1944. Teror-C.Bok
97. Đuričić (Simo) Ljuba rođ. 1906. Ubijena 1944. Teror-Puska
98. Đuričić (Stevo) Prokop rođ. 1941. Ubijen 1942. Teror-C.Bok
99. Đuričić (Stojan ) Đuro rođ. 1924. Ubijen 1944. Jasenovac
100. Garić (Stojan) Ljuba rođ. 1903. Ubijena 1944. Jasenovac
101. Garić ( Matija) Đorđe rođ. 1938. Ubijen 1944. Jasenovac
102. Garić (Matija) Milica rođ. 1935. Ubijena 1944. Jasenovac
103. Grubić (Luka) Sava rođ. 1864. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
104. Grubić (Petar) Božica rođ. 1900. Ubijena 1944. Teror-Puska
105. Grubić (Jovo) Janko rođ. 1868. Ubijen 1943. Teror-C.Bok
106. Grubić (Mladen) Janja rođ. 1878. Ubijena 1942. Jasenovac
107. Grubić (Stojan) Petar rođ. 1895. Ubijen 1944. Jasenovac
108. Grubić (Stojan) Ana rođ. 1902. Ubijena 1942. Jasenovac
109. Ivančević (NN) Milica rođ. 1935. Ubijena 1944. Jasenovac
110. Ivančević (Mladen) Jela rođ. 1932. Ubijena 1943. Jasenovac
111. Ivančević (Stevan) Stoja rođ. 1901. Ubijena 1943. Teror-C.Bok
112. Ivančević (Stojan) milja rođ. 1907. Ubijena 1943. Jasenovac
113. Ivanišević (Ilija) Milica rođ. 1932. Ubijena 1944. Teror-Papići
114. Ivanišević (NN) Milja ubijena 1944. Teror-Papići
115. Ivanišević (Tešo) Stana rođ. 1868. Ubijena 1944. Jasenovac
116. Ivanišević (Đuro) Vaja rođ. 1893. Ubijena 1944. Jasenovac
117. Karan (Mile) Ljuba rođ. 1928. Ubijena 1944.
Teror-Puska- zverski mučena,nabijena na kolac
118. Karan (Miloš) Jovo rođ. 1861. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
119. Karan (Nikola) Ljuba rođ. 1894. Ubijena 1944. Teror-Strmen
120. Karan (Tešo) Milja rođ. 1907. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
121. Kesić (Jovan) Ana rođ. 1882. Ubijen 1944. Jasenovac
122. Kesić (Gojko) Stojan rođ. 1882. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
123. Kesić (NN) Milica rođ.1909. ubijena 1943. Jasenovac
124. Kesić (Rade) Soka rođ. 1929. Ubijena 1943. Jasenovac
125. Katalina (Petar) Ljuban rođ. 1909. Ubijen 1941. Teror-C.Bok
126. Kolar (Nikole) Pero rođ. 1913. Ubijen 1944. Teror-C.Bok
127. Konjević (Janko) Sofija rođ. 1884. Ubijena 1942. Teror-C.Bok
128. Konjević (Teodor) Mara rođ. 1900. Ubijena 1942. Teror-C.Bok
129. Konjević (NN) Milja rođ. 1892. Ubijena 1943. Teror-Sunja
130. Konjević (NN) Stojca rođ. 1936. Ubijena 1944. Jasenovac
131. Konjević (Gligo) Milica rođ.1937. ubijena 1944. Jasenovac
132. Konjević (Petar) Ana rođ. 1912. Ubijena 1944. Jasenovac
133. Konjević (Petar) Dragoljub rođ. 1911. Ubijen 1942. Jasenovac
134. Konjević (Timotije) Stevan rođ. 1886. Ubijen 1944. Teror-C.Bok
135. Konjević (Vaso) Jefto rođ. 1890. Ubijen 1944. Jasenovac
136. Konjević (Adam) Đuro rođ. 1885. Ubijen 1943..
Teror-C.Bok-izmasakriran u kući
137. Konjević (NN) Ljuba rođ. 1890. Ubijena 1943. Teror-Šaš
138. Konjević (Petra) Milja rođ. 1894. Ubijena 1944. Teror- C.Bok
139. Konjević (Matija) Stoja rođ. 1873. Ubijena 1942. Logor St. Gradiška
140. Konjević (Jovo) Soka rođ. 1890. Ubijena 1944. Jasenovac
141. Kotur (Stojan) Kata rođ. 1899. Ubijena 1944.
Teror-C.Bok- zapaljena u štali
142. Kotur (Gajo) Pero rođ. 1895. Ubijen 1944. Jasenovac
143. Kotur (Stojan) Milica rođ. 1909. Ubijena 1942. Log. St. Gradiška
144. Kukavica (Ljubo) Mara ubijena 1944. Jasenovac
145. Kukavica (Pero) Ljuba rođ. 1916. Ubijena 1943. Teror-Sunja
146. Kukavica (Mirko) Jela rođ. 1900. Ubijena 1944. Jasenovac
147. Kukavica (Luka) Dmitar rođ. 1900. Ubijen 1943. Teror-C.Bok
148. Kukavica (NN) Milan rođ. 1940. Ubijen 1944. Jasenovac
149. Kukavica (Dušan) Ljubiša rođ. 1933. Ubijen 1944. Teror-Sunja
150. Kukavica (Đuro) Trifun rođ. 1881. Ubijen 1942. Jasenovac
151. Kukavica ( Mićo) Đurorođ. 1876 ubijen 1943. Teror-C.Bok
152. Kukavica (Milan) Ana rođ. 1934. Ubijen 1943. Teror-C.Bok
153. Kukavica (Nikola) Jela rođ. 1914. Ubijena 1944. Teror-Sunja
154. Kukavica (Proko) Milja rođ. 1881. Ubijena 1944. Jasenovac
155. Kukavica (Proko) Milja rođ. 1885. Ubijena 1943. Jasenovac
156. Kukavica (Stojan) Milan rođ. 1940. Ubijen 1943. Teror-Sunja
157. Kukavica (NN) Stoja rođ. 1874. Ubijena 1944. Teror-Sunja
158. Kukavica (Arso) Ana rođ. 1889. Ubijena 1944. Teror-Sunja
159. Marić (Stojan) Živko rođ. 1884. Ubijen 1942. Jasenovac
160. Maslovara (NN) Ljuba rođ. 1918. Ubijena 1944. Jasenovac
161. Maslovara (Gajo) Đuja rođ. 1885. Ubijena 1944. Teror-Strmen
162. Maslovara (Luka) Angelina rođ. 1893. Ubijena 1944. Jasenovac
163. Maslovara (Luka) Ljuba rođ. 1918. Ubijena 1944. Jasenovac
164. Maslovara (Ljuban) Nikola rođ. 1940. Ubijen 1944. Jasenovac
165. Maslovara (Mićo) Julka rođ. 1885. Ubijena 1944. Teror-Staza
166. Maslovara (Mladen) Ana rođ. 1931. Ubijena 1944. Jasenovac
167. Maslovara (Petar) Gavro rođ. 1889. Ubijen 1944. Zatvor-Glina
168. Maslovara (Rade) Draginja 1878. Ubijena 1944. Jasenovac
169. Maslovara (NN) Anđa rođ. 1889. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
170. Mazalica (NN) Jela rođ. 1880. Ubijena 1943. Jasenovac
171. Mazalica (NN) Pero rođ. 1876 ubijen 1944.
172. Mazalica (NN) Stoja rođ. 1909.ubijena 1943. Jasenovac
173. Mazalica (Đuko) Đorđe rođ. 1940. Ubijen 1943. Jasenovac
174. Mazalica (Đuro) Jovo rođ. 1942. Ubijen 1942. Teror-C.Bok
175. Mazalica (Stevan) Janja rođ. 1873. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
176. Miljković (NN) Ljuba rođ. 1894. Ubijena 1944. Jasenovac
177. Miljković (Janko) Julika rođ. 1879. Ubijena 1943. Jasenovac
178. Nahod (NN) Soka -Hrvatica_ rođ. 1900. Ubijena 1944. Jasenovac
179. Nježić (Janko) Ljubica rođ. 1890. Ubijena 1944. Jasenovac
180. Nježić (Stojan) Zorka rođ. 1907. Ubijena 1944. Teror-Staza
181. Nježić (NN) Mara rođ. 1870. Ubijena 1944. Teror-Bobovac
182. Nježić (Mile) Mladen rođ. 1924. Ubijen 1945. Jasenovac
183. Nježić (Petar) Mile rođ. 1891. Ubijen 1944. Teror-Staza
184. Pajić (NN) Mićo rođ. 1865. Ubijen 1944. Jasenovac
185. Pajić (NN) Ana rođ. 1868. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
186. Pekić (Petar) Kata rođ. 1912. Ubijena 1944. Jasenovac
187. Peulić (Đuro) Mladen rođ. 1923. Ubijen 1944. Jasenovac
188. Peulić (Đuro) Ljuba rođ. 1905. Ubijena 1944. Jasenovac
189. Peulić (Jovo) Dušan rođ. 1898. Ubijen 1944. Jasenovac
190. Peulić (Ljuban) Marica rođ. 1939. Ubijena 1943. Jasenovac
191. Peulić (Nikola) Milja rođ. 1883. Ubijena 1943. Teror-Strmen
192. Popović (Mićo) Soka rođ. 1898. Ubijena 1944. Jasenovac
193. Popović (Petar) Mara rođ. 1915. Ubijena 1944. Jasenovac
194. Popović (NN) Jovan rođ. 1939. Ubijen 1944. Jasenovac
195. Popović (NN) Petar rođ. 1941. Ubijen 1944. Jasenovac
196. Popović (Jovan) Milja rođ. 1886. Ubijena 1944. Jasenovac
197. Pralica (NN) Ana rođ. 1924. Ubijena 1944. Teror-Puska
198. Pralica (Đuro) Sava rođ. 1909. Ubijena 1944. Jasenovac
199. Pralica (NN) Jela rođ. 1881. Ubijena 1944. Teror-Staza
200. Pralica (Đuro) Ljuban rođ. 1937. Ubijen 1944. Jasenovac
201. Pralica (Đuro) Stojan rođ. 1934. Ubijen 1944. Jasenovac
202. Pralica (Jovo) Draginja rođ. 1878.ubijena 1944. Jasenovac
203. Pralica (Jovo) Jela rođ. 1884. Ubijena 1942. Jasenovac
204. Pralica (Boško) Đuro rođ. 1937. Ubijen 1944. Teror-Staza
205. Pralica (Luka) Boško rođ. 1901. Ubijen 1944. Teror-Sunja
206. Pralica (Petar) Ljubica rođ. 1878. Ubijena 1943. Jasenovac
207. Pralica (Stevan) Ruža rođ. 1897. Ubijena 1944. Jasenovac
208. Pralica (Stojan) Zorka rođ. 1885.ubijena 1944. Teror-Ivanjski Bok
209. Radovanović (Jovo) Kata rođ. 1897. Ubijena 1942. Teror-Strmen
210. Radovanović (NN) Mara rođ. 1866. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
211. Radovanović (Petar) Milica rođ. 1913. Ubijena 1943. Jasenovac
212. Radovanović (NN) Marija rođ. 1894. Ubijena 1942. Teror-Strmen
213. Radovanović (Milan) Ana rođ. 1942. Ubijena 1942. Logor jasenovac
214. Radovanović (Petar) Marica rođ. 1904. Ubijena 1944. Jasenovac
215. Radovanović (Petar) Sava rođ. 1903. Ubijena 1944. Jasenovac
216. Radovanović (Petar) Savo rođ. 1900. Ubijen 1942. Jasenovac
217. Radovanović (Simo) Milja rođ. 1907. Ubijena 1944. Jasenovac
218. Radovanović (Stojan) Milan rođ. 1931. Ubijen 1944. Jasenovac
219. Radojčić (Stojana) Soka rođ. 1900. Ubijen 1944. Jasenovac
220. Radojević (Stojan) Jela rođ. 1934. Ubijena 1944. Jasenovac
221. Radojević (Stojan) Soka rođ. 1930. Ubijena 1944. Jasenovac
222. Radojević (Stevan) Danica rođ. 1912. Ubijena 1944. Jasenovac
223. Radojević (NN) Kata rođ. 1890. Ubijena 1944. Jasenovac
224. Radojević (Petar) Ana rođ. 1904. Ubijena 1944. Teror-Bobovac
225. Radošević (Jovo) Ljuba rođ. 1900. Ubijena 1944. Jasenovac
226. Radošević (Simo) Miljka rođ. 1884. Ubijena 1944. Jasenovac
227. Sekulić (Veljko) Nikola rođ. 1941. Ubijen 1942. Jasenovac-Sisački logor
228. Sekulić (Petar) Ana rođ. 1885. Ubijena 1944.
Teror-Bobovac- zaklana na cesti
229. Sekulić (Ilija) Dušan rođ. 1931. Ubijen 1944.
Teror-Strmen-na kruški ga ubili
230. Sekulić (Jovo) Jela rođ. 1899. Ubijena 1944.
Teror-Puska-ubili u čamcu tukući veslima
231. Sekulić (Petra) Jovo rođ. 1879. Ubijen 1943.
Teror-C.Bok-ubili u kući pucajući u usta
232. Sekulić (Petra) Milan rođ. 1929. Ubijen 1944. Jasenovac
233. Sekulić (Petar) Milica rođ. 1922. Ubijena 1944. Jasenovac
234. Sekulić (Velimir) Mile rođ. 1909. Ubijen 1944. Jasenovac
235. Šipov (Petar) Julika rođ. 1909. Ubijena 1943. Jasenovac
236. Todorović (NN) Ana rođ. 1891. Ubijena 1944. Teror-Bobovac
237. Todorović (NN) Stojan rođ. 1885. Ubijen 1942. Jasenovac
238. Todorović (NN) Stoja rođ. 1942. Ubijena 1944. Jasenovac
239. Todorović (NN) Stojan rođ. 1882. Ubijen 1942. logorSajmište
240. Todorović (Đuro) Stoja rođ. 1879. Ubijena 1944. Jasenovac
241. Todorović (Bogdan) Stojica rođ. 1935. Ubijena 1942. Teror- C.Bok
242. Todorović (Cvijo) Stoja rođ. 1938. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
243. Todorović (Đuro) Boško rođ.1899. ubijen 1944. Jasenovac
244. Todorović (Glišo) Mara rođ. 1872. Ubijena 1944. teror-Strmen
245. Todorović (Janko) Stojan rođ. 1870. Ubijen 1942. Jasenovac
246. Todorović (Mićo) Ljuba rođ. 1940. Ubijena 1942. Teror- C.Bok
247. Todorović (Mile) Stoja rođ. 1885. Ubijena 1942. Jasenovac
248. Todorović (Nikole) Cvijo rođ. 1911. Ubijen 1942. teror-C.Bok
249. Todorović (Prokop) Kata rođ. 1924. Ubijena 1944.Jasenovac
250. Todorović (Mile) Božidar (Boško) rođ.1942. ubijen 1942.
Jasenovac, ne Sisački logor
251. Todorović (Rade) Ana rođ. 1922. Ubijena 1944. Jasenovac
252. Todorović (Rade) Milica rođ. 1942. Ubijena 1942.
Jasenovac-Sisački logor
253. Todorović (Stevan) Milja rođ. 1912. Ubijena 1944. Teror-Bobovac
254. Todorović (Stojan) Ranko rođ. 1920. Ubijen 1945. Teror-Osijek
255. Todorović (Tešo) Milja rođ. 1916. Ubijena 1944. Teror-Bobovac
256. Todorović (Đuro) Soka rođ. 1909. Ubijen 1944. Jasenovac
257. Todorović (Nikola) Đuja rođ. 1907. Ubijena 1944. Jasenovac
258. Todorović (Đuro) Petar rođ. 1904. Ubijen 1944. Jasenovac
259. Todorović (Petar) Milja rođ.1882. ubijena 1944. Jasenovac
260. Toljaga (NN) Tanasija rođ.1870. ubijena 1942. Teror-C.Bok
261. Toljaga (Gajo) Mara rođ. 1880. Ubijena 1944. Jasenovac
262. Toljaga (Luka) Milka rođ. 1909. Ubijena 1944. Jasenovac
263. Toljga (Luka) Nikola rođ. 1900. Ubijen 1944. Jasenovac
264. Toljaga (NN) Stojan rođ. 1885. ubijen 1944. Jasenovac
265. Toljaga (Stojan) Ilija rođ. 1907. Ubijen 1944. Jasenovac
266. Toljaga (NN) Anđa rođ. 1907. Ubijena 1944. Jasenovac
267. Torbica (Adam) Boja rođ. 1907. Ubijena 1944. Jasenovac
268. Torbica (Đuro) Ljuban rođ. 1914. Ubijen 1944. Jasenovac
269. Torbica (Jovo) Nikola rođ. 1905. Ubijen 1944. Jasenovac
270. Torbica (Mićo) Jela rođ. 1908. Ubijena 1944. Jasenovac
271. Torbica (Nikola) Ljuba rođ. 1905. Ubijena 1944. Teror-C. Bok
272. Torbica (Stojan) Danica rođ. 1930. Ubijena 1944. Jasenovac
273. Torbica (Stojan) Ljubica rođ. 1934. Ubijena 1944. Jasenovac
274. Turajlić (NN) Ana rođ. 1880. Ubijena 1942. Teror-C.Bok- ubijena u kući
275. Turajlić (Pavle) Anđa rođ. 1886. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
276. Turajlić (NN) Ana rođ. 1885. Ubijena 1944. Teror-Sunja
277. Turajlić (NN) Sofija rođ. 1857. Ubijena 1943. Teror-C.Bok
278. Turajlić (NN) Stevo rođ. 1884. Ubijen 1944. Jasenovac
279. Turajlić (Adam) Janja rođ. 1883. Ubijen 1943. Teror-C.Bok
280. Turajlić (Damjan) Stojan rođ. 1885. Ubijen 1943. Teror-C.Bok
281. Turajlić (Đuka) Julka rođ. 1908. Ubijena 1943. Teror-C.Bok
282. Turajlić (Luka) Marija rođ. 1873. Ubijena 1944. Jasenovac
283. Turajlić (Luka) Mara rođ. 1872. Ubijena 1942. Jasenovac
284. Turajlić (Nikola) Ljubiša rođ. 1928. Ubijen 1944. Teror-Šaš
285. Turajlić (Nikola) milan rođ. 1923. Ubijen 1943.
286. Turajlić (Petar) Jovo rođ. 1879. ubijen 1943. Teror- C.Bok
287. Turajlić (Petar) Matija rođ. 1877. Ubijen 1944. Teror-C.Bok
288. Turajlić (Stevan) Velimir rođ. 1878. Ubijen 1944. Teror-C.Bok
289. Turajlić (Stojan) Ljuba rođ. 1886. Ubijen 1943. Teror-C.Bok
290. Turajlić (Stojan) Soka rođ. 1892. Ubijen 1944. Jasenovac
291. Turajlić (Trifun) Ljuba rođ. 1886. Ubijena 1944. Jasenovac
292. Turajlić (NN) Janja ubijena 1943. Jasenovac
293. Vlaisavljević (Ilija) Zorka ubijena 1944. Jasenovac
294. Vukmir (Stevo) Marica rođ. 1942. Ubijena 1942.
Jasenovac, Sisački logor
295. Vuruna (Boško) Bogdan rođ. 1925. Ubijen 1943. C.Bok
296. Vuruna (Đuro) Milica rođ. 1867. Ubijen 1944. Jasenovac
297. Vuruna (Gajo) Jela rođ. 1872. Ubijena 1944. Jasenovac
298. Vuruna (Mićo) Janko rođ. 1868. Ubijen 1944. Jasenovac
299. Vuruna (Mile) Dušan rođ. 1902. Ubijen 1944. Jasenovac
300. Vuruna (Mladen) Milica rođ. 1934. Ubijena 1944. Jasenovac
301. Vuruna (Petar) Ana rođ. 1924. Ubijena 1944. Jasenovac
302. Vuruna (Mile) Ljuba rođ. 1899. Ubijena 1944. Zatvor Sisak
303. Vuruna (Mile) Milena rođ. 1904. Ubijena 1944. Jasenovac
304. Vuruna (Mićo) Janja rođ. 1892. Ubijena 1944. Teror-C.Bok
305. Zlokapa (Simo) Savo rođ. 1938. Ubijen 1944. Teror-Lonja- zaklan
306. Zlokapa (NN) Ljubica rođ. 1917. Ubijena 1944. Teror-Lonja –zaklana
307. Zlokapa (Jovo) Petar rođ. 1873. Ubijen 1943. Teror- C.Bok
308. Zlokapa (Ljuban) Nikola rođ. 1914. Ubijen 1944. Teror-Puska
309. Zlokapa (Mile) Đorđe rođ. 1937. Ubijen 1944. Jasenovac
310. Zlokapa (Mile) Stojica rođ. 1934. Ubijena 1944. Jasenovac
311. Zlokapa (Stevo) Milica rođ. 1917. Ubijena 1944. jasenovac
312. Zlokapa (Nikola) Đorđe rođ. 1896. Ubijen 1942. Jasenovac
313. Zlokapa (Petar) Soka rođ. 1894. Ubijena 1944. Jasenovac
314. Zlokapa (Đuro) Nikola rođ. 1913. Ubijen 1942. Jasenovac
315. Zlokapa(NN) Kata rođ.. 1888. Ubijena 1944. Glina
316. Zlokapa (NN) Milica rođ. 1892. Ubijena 1943. Teror-C.Bok
317. Zlokapa (Petar) Anđa rođ. 1886. Ubijena 1944. Teror-Ivanjski Bok
318. Zlokapa (Stojan) Milan rođ. 1922. Ubijen 1944. Jasenovac
SPISAK ŽRTAVA USTAŠKOG TERORA ZA SELO IVANjSKI BOK
1. Balaban (Đure) Joka rođ. 1936. Ubijena 1942. Jasenovac -Sisački logor
2. Balaban (NN) Marica 1896. Ubijena 1943. Jasenovac
3. Balaban (Dušan) Jovo rođ. 1940. Ubijen 1944. Jasenovac
4. Balaban (Jefto) Draga rođ. 1922. Ubijena 1944. Jasenovac
5. Balaban (Jovo) Jefto rođ. 1885. Ubijen 1944. Jasenovac
6. Baltić (Jovo) Janja rođ. 1861. Ubijena 1944. Jasenovac
7. Baltić (Nikola) Sofija rođ. 1895. Ubijena 1944. Jasenovac
8. Baltić ( Pero) Nikola rođ. 1930. Ubijen 1944. Jasenovac
9. Baltić (Pero) Jovo rođ. 1935. Ubijen 1944. Jasenovac
10. Baltić (NN) majka Nikole i Jove ubijena 1944. Jasenovac
11. Bašić (NN) Inđa rođ. 1870. Ubijena 1944. Jasenovac
12. Bašić (NN) Pavle rođ. 1865. Ubijen 1944. Teror-Ivanjski Bok
13. Cikota (NN) Stanarođ. 1890. Ubijena 1942. St. Gradiška
14. Cikota (Božo) Stojan rođ. 1942. Ubijen 1942. Jasenovac-Sisački logor
15. Cikota (Mihajlo) Đuro rođ. 1890. Ubijen 1942. Log. St.Gradiška
16. Ćorić (Đuro) Jovan rođ. 1890. Ubijen 1944. Teror-Ivanjski Bok
17. Ćorić (Mihajlo) petar rođ. 1896. Ubijen 1943. Jasenovac
18. Ćorić (Vaso) Draga rođ. 1878. Ubijen 1944. Jasenovac
19. Đuričić (NN) Mara rođ. 1872 ubijena 1944. Jasenovac
20. Goga (Mićo) Draga rođ. 1876. Ubijen 1945. Jasenovac
21. Goga (Pajo) Miljka rođ. 1876. Ubijena 1945. Jasenovac
22. Goga (Tešo) Anika rođ. 1901. Ubijena 1944. Jasenovac
23. Goga (Petar) Stojanka rođ. 1936. Ubijena 1944. Jasenovac
24. Ivanišević (Stojan) Milja rođ. 1884. Ubijena 1942.
Teror-Ivanjski Bok
25. Janjić (Janko) Stojan rođ. 1902. Ubijen 1944. Teror-Ivanjski Bok
26. Janjić (Nikola) Mara rođ. 1882. Ubijena 1943. Jasenovac
27. Kalinić (Janko) Sofija rođ. 1882. Ubijena 1943. Teror-Ivanjski Bok
28. Kukavica (Tešo) Mara rođ. 1896. Ubijena teror-Strmen
29. Kukavica (Pero) Ljuba rođ. 1916. Ubijena 1943. Teror-Sunja
30. Kuruzović (Gajo) Milja rođ. 1891. Ubijena 1944. Jasenovac
31. Kuruzović (Đuro) Anica rođ. 1880. Ubijena 1944. Teror-Ivanjski Bok
32. Mašala (Dušan) Jela rođ. 1934. Ubijena 1944. Jasenovac
33. Mašala (Dušan) Milan rođ. 1936. Ubijen 1944. Jasenovac
34. Mašala (Đuro) Sava rođ. 1885. Ubijena 1944. Teror-Ivanjski Bok
35. Mašala (Gavro) Milica rođ. 1935. Ubijen 1944. Teror-Staza
36. Mašala (Ilija) Đuro rođ. 1930. Ubijen 1944. Jasenovac
37. Mašala (Jovo) Simo rođ. 1889. Ubijen 1944. Teror-Sunja
38. Mašala (Pero) Kata rođ. 1910. Ubijena 1944. Jasenovac
39. Mašala (Stevan) Jovo rođ. 1866. Ubijen 1942. Jasenovac
40. Mašala (Đuro) Bosa rođ. 1912. Ubijen 1944. Jasenovac
41. Mašala (Jovo) Marica rođ. 1890. Ubijena 1944. Jasenovac
42. Mataruga (Stevan) Stevo rođ. 1898. Ubijen 1944. Jasenovac
43. Miljković (NN) Stoja rođ. 1892. Ubijena 1943. Jasenovac
44. Miljković (NN) Nikola rođ. 1884. Ubijen 1944. Teror-Ivanjski Bok
45. Miljković (Rade) Kata rođ. 1921. Ubijen 1944. Jasenovac
46. Pećanac (Luka) Draginja rođ. 1880.ubijena 1943.
Teror-I.Bok-zaklana u njivi
47. Pećanac (Mićo) Petar rođ. 1912. Ubijen 1944. Teror-Živaja-zaklan
48. Pećanac (Mićo) Mara rođ. 1916. Ubijena 1943.
Teror-I.Bok- zaklana u njivi
49. Pećanac (Mićo) Sava rođ. 1914. Ubijena 1943.
Teror-I.Bok – zaklana u njivi
50. Pekić (Janko) Kata rođ. 1916. Ubijena 1943. Teror-Ivanjski Bok
51. Popović (NN) Inđa rođ. 1881. Ubijena 1944. Jasenovac
52. Popović (NN) Jovo rođ. 1865. Ubijen 1943. Jasenovac
53. Popović (Gligo) Inđa rođ. 1878. Ubijena 1942. Jasenovac
54. Popović (Maksim) Pantelija rođ. 1858. Ubije 1943. Jasenovac
55. Popović (Mićo) Soka rođ. 1898. Ubijena 1944. Jasenovac
56. Popović (Matija) Draga rođ. 1882. Ubijena 1944. Teror-Bobovac
57. Popović (Pantelija) Ilija rođ. 1899. Ubijen 1944. Teror-Ivanjski Bok
58. Popović (Simo) Janko rođ. 1892. Ubijen 1944. Teror-Trebež
59. Popović (Stevo) Simo rođ. 1877. Ubijen 1943. Jasenovac
60. Popović (NN) Jelica rođ. 1897. Ubijena 1943. Jasenovac
61. Rađenović (Đuro) Milja rođ. 1885. Ubijena 1944. Jasenovac
62. Rađenović (Filip) Milja rođ. 1868. Ubijena 1944. Jasenovac
63. Rađenović (Jovo) Mile rođ. 1910. Ubijen 1944.
Teror-Iv.Bok- zapaljen u štali
64. Rađenović (Tanasije) Draga rođ. 1898. Ubijena 1944. Jasenovac
65. Rađenović (NN) Mirko rođ. 1891. Ubijen 1944. Jasenovac
66. Rađenović (Đuro) Milica rođ. 1865. Ubijena 1944. Jasenovac
67. Rađenović (Filip) Milica rođ. 1896. Ubijena 1944. Jasenovac
68. Skrobo (Nikola) Ljuba rođ. 1863. Ubijena 1943. Jasenovac
69. Skrobo (Jefto) Kata rođ. 1874. Ubijena 1942. Jasenovac
70. Skrobo (Mićo) Mihajlo rođ. 1865. Ubijen 1942. Jasenovac
71. Skrobo (Nikola) Draga rođ. 1935. Ubijena 1944. Jasenovac
72. Šteković (Simo) Jovo rođ. 1863. Ubijen 1943. Teror-Ivanjski Bok
73. Todorović (Đuro) Pero rođ. 1904. Ubijen 1943. Jasenovac
74. Todorović (Petar) Milja rođ. 1882. Ubijena 1943. Jasenovac
75. Umjenović (Janko) Mara rođ. 1887. Ubijena 1944. Jasenovac
76. Umjenović (Kuzman) Joka rođ. 1913. Ubijena 1944. Jasenovac
77. Umjenović (Nikola) Mile rođ. 1912. Ubijen 1944. Teror- Bobovac
78. Umjenović (Mile) Stojica rođ. 1938. Ubijena 1944. Jasenovac
79. Umjenović (Stojan) Nikola rođ. 1927. Ubijen 1943. Teror-Lonja
80. Vladušić (Sava) Pero rođ. 1940. Ubijen 1942. Teror –Iv.Bok
81. Vladušić (Sava) Stojica rođ. 1938. Ubijena 1942. Teror-Iv.Bok
82. Vladušić (Dušan) Petar rođ. 1939. Ubijen 1942. Teror-Ivanjski Bok
83. Vladušić (Jovo) Petar rođ. 1887. Ubijen 1944. Jasenovac
84. Vladušić (Petar) Dušan rođ. 1917. Ubijen 1943. Teror- Puska
85. Vladušić (Tešo) Cvijeta rođ. 1885. Ubijena 1942. Jasenovac
86. Vučenović (NN) Milan rođ. 1937. Ubijen 1944.
Teror-Iv.Bok-zapaljen sa majkomu kući
87. Vučenović (Balaban) Draga rođ. 1922. Ubijena 1944. Jasenovac
88. Vučenović (Đuro) Ljubomir rođ. 1880. Ubijen 1944.jasenovac
89. Vučenović (Đuro) Milan rođ. 1936. Ubijen 1944.teror- Strmen
90. Vučenović (Jovo) Pajo rođ. 1907. Ubijen 1944. Teror- Iv.Bok
91. Vučenović (Pajo) Bosa rođ. 1940. Ubijea 1944. Teror-Iv.Bok
92. Vučenović (Nikola) Vaso rođ. 1900. Ubijen 1944. Jasenovac
93. Vučenović (Tanasije) Milica rođ. 1877. Ubijena 1944.
Teror- Iv.Bok- zapaljena u kući
94. Vučenović (Vaso) Petar rođ. 1884. Ubijen 1944. Teror-Bobovac
95. Vučenović (Mićo) Kata rođ. 1911. Ubijena 1944. Teror-Strmen
96. Vučenović (Nikola) Janja rođ. 1906. Ubijena 1943. Teror-Ivanjski Bok
97. Vujić (Stojan) Mihajlo rođ. 1888. Ubijen 1943. Jasenovac
98. Vukota (Jovo) Ljuba rođ. 1893. Ubijena 1943. Jasenovac
99. Vukota (Petar) Đuro rođ. 1909. Ubijen 1943. Jasenovac
100. Vukota (NN) Stojan rođ. 1936. Ubijen 1942. St.Gradiška
Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.
reklamirajte se cbc