devizna stednja
BEOGRAD - Prilikom evidentiranja imovine izbjeglih i prognanih Srba izvršene 1996. godine, ukupno je prijavljeno 180 miliona tadašnjih nemačkih maraka i 3,5 milijardi dinara u hrvatskim poslovnim bankama i 600 miliona dinara u hartijama od vrednosti. Izbjegli i prognani Srbi iz Republike Hrvatske devizne su štediše „Jugobanke“, ili neke druge banke sa drugih područja koje su, u vanrednim uslovima, prestale sa radom. Većina tih štediša-ljudi, svih ovih godina pokušavalo je da doću do bilo kakve informacije u vezi naplate stare devizne štednje. U vezi „Jugobanke“ obraćali su se raznim institucijama u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, ali bez ikakve nade. Mnogi su postali tragači socijalne pomoći iako imaju pozamašnu deviznu štednju.

Sve do sada zahtjev je išao prema Saboru Republike Hrvatske da donese odgovarajuće zakonsko rješenje kojim će biti izvršena isplata stare dinarske i devizne štednje izbjeglim i prognanim iz Republike Hrvatske, na način koji je primjenjen na sve ostale državljane Republike Hrvatske sa prebivalištem u Hrvatskoj, kojima je ta štednja pretvorena u javni dug i isplaćena sukcesivnim isplatama kroz određeni vremenski period.

U ovom Pozivu radi se o neisplaćenoj deviznoj štednji koja je položena do 27. aprila 1992. godine kod banaka sa sjedištem na teritoriji Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ. Uz prijavu devizni štediša je dužan da podnese ovjerenu kopiju lične karte, orginal uvjerenja nadležnog organa o promjeni prebivališta, orginal devizne štedne knjižice, izjavu da svoju štednju nije prenio na drugo lice, potvrdu nadležnog organa bivših republika SFRJ o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje.

Prijave potraživanja mogu se podnijeti neposredno ili poštom od 6. marta o.g. Adresa je Uprava za javni dug Ministarstva finansija Beograd, ulica Sremska broj 3-5. Elektronskim putem prijava se ne može podnijeti. Prijave za potraživanje mogu se podnijeti u roku od godinu dana od dana objavljivanja ovog poziva tj. od 23. februara 2017.

Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske zahvaljuje se na ovom potezu Ministarstvu finansija koje će na ovaj način ispraviti nepravdu koja je nanešena bivšim štedišama i tako popraviti njihovu financijsku situaciju. Očekujemo da će i druge institucije Republike Srbije dati svoj doprinos kako bi se riješili i druga potraživanja koja imaju izbjegli i prognani Srbi iz Hrvatske kao što je oduzeto stanarsko pravo, zaostale i neisplaćene penzije, privatizacija koja je izvršena bez Srba i druga potraživanja na koja je Hrvatska obavezna prema Bečkom sporazumu o sukcesiji iz 2001, Sarajevskoj deklaraciji iz 2005. godine i dvijema Ministarskim konferencijama iz 2010. i 2011. godine.

Predsjednik Asocijacije
U Beogradu, 25.02.2017. godine Milojko Budimir, prof.
Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.
reklamirajte se cbc