eparhija gornjokarlovacka svestenstvo KARLOVAC - Na osnovu uredbe o bogoslovskim školama i uslovima upisa u Bogoslovije SPC Eparhija Gornjokarlovačka objavljuje konkurs za upis u I razred Bogoslovija SPC za školske 2016/17 godine koji sadrži sledeće uslove:

1. da kandidat nije stariji od 18 godina
2. da nije oženjen
3. da je duševno i tjelesno zdrav
4. da kandidat ima razvijen sluh i glas za pojanje
5. da kandidat ima osnovno znanje katihizisa i poznavanje Gospodnjih i Bogorodičinih praznika, kao i znanje iz sfera opšte kulture
6. da je završio osnovnu školu, najmanje sa dobrim uspjehom i primjernim vladanjem

Molbe za prijem podnose se odmah nadležnom arhijereju, preko nadležnog parohijskog sveštenika.

Uz molbu prilažu se sledeća dokumenta:

a) original izvod iz matične knjige krštenih, izdat od nadležnog paroha;
b) svjedočanstvo o završenoj školi, zajedno sa đačkom knjižicom i ocjenama;
v) ljekarsko uvjerenje da je kandidat duševno i tjelesno zdrav
g) uvjerenje nadležnog parohijskog sveštenika o vladanju i podobnosti za sveštenički čin i da nije oženjen;
d) pismeni pristanak roditelja/staratelja da kandidat može učiti bogosloviju;
đ) pismenu obavezu svoju i svojih roditelja/staratelja, potvrđenu od nadležnog paroha, da će uredno uplaćivati upravi Bogoslovije određeni doprinos za svoje izdržavanje u internatu škole.

Prijemni ispit za kandidate za prijem u Eparhiju Gornjokarlovačku održaće se 01. 07. 2016. g. ( petak ) u prostorijama manastira Presvete Bogorodice Trojeručice u Donjem Budačkom, sa početkom u 10:00 časova.

Napomena: Sve papire dostaviti do 29. juna 2016. godine, na adresu: Vranyczanyeva 6, 47000 Karlovac, R. Hrvatska, sa naznakom za konkurs.
banijsko vece cbc
Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.
reklamirajte se cbc