ZAVIČAJNO UDRUŽENJE BANIJACA,POTOMAKA I PRIJATELJA BANIJE BEOGRAD
osnovalo je više od 500 članova inicijativnog odbora za osnivanje, na osnivačkoj skupštini održanoj dana 03. Februara 2007.

Zavičajno udruženje Banijaca, potomaka i prijatelja Banije je samostalno, nestranačko i nevladino udruženje čiji osnovni cilj je da okuplja Banijce oko kulturno-umetničkih i zavičajnih pitanja, da bi stariji preneli, a mlađi upoznali i sačuvali naše običaje, kulturnu baštinu, tradiciju i zavičajnu individualnost.
Udruženje Banijaca ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Dušanka Popović

POTPREDSJEDNICI:
Miloš Bajić
Pero Popović

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA:
Miroslav Kovjanić

POTPREDSJEDNICI:
Đuro Crljenica
Bosa Đaković
Đuro Klipić

OSTALI ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
Stojan Kepčija
Mira Januzović
Stanislav Đaković
Stanko Buinjac
Stanko Eremija
Stevo Obradović
Đorđe Samardžić
Rade Putnik
Milan Gaćeša
Sabina Večerinović
Nikola Radić

NADZORNI ODBOR
predsjednik Dragan Cvetojević
Nada Micić
Boško Džaić
Vlado Šašo
Đuro GrubiješićU SKLOPU UDRUŽENJA DJELUJU SLEDEĆE KOMISIJE:

  • KOMISIJA ZA KULTURNO-UMJETNIČKU I PROSVJETNU OBLAST
  • KOMISIJA ZA HUMANITARNI RAD, SOCIJALNA I BORAČKA PITANJA
  • KOMISIJA ZA INFORMISANJE, PUBLICISTIČKU I IZDAVAČKU DJELATNOST
  • KOMISIJA ZA SARADNJU SA RODNOM BANIJOM I DIJASPOROM
  • KOMISIJA ZA NJEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH I ODBRAMBENIH RATOVA
  • KOMISIJA ZA PRIKUPLJANJE FAKTOGRAFSKE I MEMOARSKE GRAĐE O BANIJI I ISTOGRAFIJU
  • KOMISIJA ZA REKREATIVNO-SPORTSKE AKTIVNOSTI
  • KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH
  • KOMISIJA ZA EKONOMSKA PITANJA
  • KOMISIJA ZA PRAVNA PITANJA

IZVOD IZ STATUTA UDRUŽENJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Zavičajno udruženje Banijaca, potomaka i prijatelja Banije (u daljem tekstu UDRUŽENJE) je samostalno, nestranačko i nevladino udruženje čiji osnovni cilj je da okuplja Banijce oko kulturno-umjetničkih i zavičajnih pitanja, da bi stariji prenijeli, a mlađi upoznali i sačuvali naše običaje, kulturnu baštinu, tradiciju i zavičajnu individualnost.

Član 3.

Udruženje Banijaca ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Udruženje Banijaca ima dinarski i devizni žiro-račun.

Za svoje obaveze Udruženje Banijaca odgovara sredstvima koje posjeduje.

Udruženje zastupa i predstavlja predsjednik Upravnog odbora Udruženja Banijaca.

II. CILJ,ZADACI I SADRŽAJ AKTIVNOSTI

Član 7.

Cilj Udruženja Banijaca je:

- da okuplja Banijce iz opština Dvor na Uni,Petrinja,Glina,Kostajnica i banijski dio Siska,kao i njihove potomke i prijatelje i da se među njima uspostave trajni odnosi međusobnog prijateljstva, solidarnosti, ispomaganja i saradnje;

- da stariji Banijci prenose, a mlađi da upoznaju i sačuvaju zavičajnu kulturu, tradiciju, običaje i druge vrijednosti;

- da prikupljaju istorijsku i memoarsku građu o žrtvama i ratnoj šteti iz Drugog svjetskog rata i podatke o poginulim, nestalim licima u odbrani Banije i egzodusu 1995. Godine, pretrpljenoj materijalnoj šteti i životu u izbjeglištvu;

- da se povezuje sa institucijama nadležnim za izbjeglice, zdravstvenu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u Srbiji, Srpskoj i Hrvatskoj radi rješavanja egzistencijalnih problema djece, starih i iznemoglih osoba;

- da podržava literarno, muzičko i drugo stvaralaštvo o Baniji.

Član 8.

Zadaci Udruženja Banijaca su:

- da međusobno povezuje Banijce svih generacija i među njima razvija prijateljstvo, humanost, solidarnost i dobročinstvo i da organizovano čuvaju zavičajne kulturne i druge vrijednosti i zavičajnu individualnost;

- da podstiče humanitarni rad i pomaže u robi, hrani i novcu socijalno ugrožene Banijce;

- da prikuplja i čuva memoarsku i faktografsku građu o Baniji;

- da oživljava, čuva i njeguje narodne umotvorine, izvorne banijske pjesme, muziku, igre i običaje;

- da podržava i podstiče kulturno umjetnički rad i stvaralaštvo Banijaca sa zavičajnom tematikom iz etnologije, književnosti, istorijografije, likovne i primjenjene umjetnosti i drugih oblasti;

- da organizuje zavičajna prela i smotre duhovnog stvaralaštva , kulturno-zabavne priredbe, sportsko-rekreativne aktivnosti, izlete i druge društvene aktivnosti;

- da pokreće inicijative i zastupa zajedničke interese prognanika i izbjeglica pred organima vlasti u republici porijekla i republici nastanjenja;

- da se povezuje sa zemljacima koji su se iselili u inostranstvo i odrzava njihove veze sa maticom;

- da objavljuje brošure, časopise, audio-video i druge zapise.

VI. FINANSIRANJE

Član 19.

Udruženje ostvaruje sredstva za ostvarivanje svojih programa i planova iz:

- budžeta opštine na čijem području djeluje;

- članarine;

- donacija;

- ostali izvori prihoda.
TEKUĆI RAČUN KOD “KOMERCIJALNE BANKE” BEOGRAD BROJ:
205-116080-78
Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Banija Online zadržava pravo brisanja komentara sa neprikladnim sadržajem!