konj
Ako je Bog uzeo konju noge, nije njisak. (Kad star čoek govori kao mladić)
Ako je i crna krava, bijelo mlijeko daje.
Ako je pas pitu izio, tepsija je ostala.
Ako je ćorav konj, nije groš. (Kad su dvije konjokradice u polјu uhvatile nečijega konja, jedan od njih opazivši da je konj ćorav kaže to onome drugom, a onaj mu odgovori: Ako je ćorav konj, nije groš, tj. prodaćemo ga makar za groš, pa smo opet na dobitku.)
Ako koza laže, rog ne laže. (Valјa da je neko bijući kozu odbio joj rog, pa se poslije odgovarao da nije istina.)
Ako su brzi volovi, zemlјa je podijelјena. (Kad ko reče da je što tuđe ne znajući uzeo, tj ako su brzi volovi, te orući pretrče na tuđu zemlјu, zemlјa je podijelјena i zna se što je čije.)

Bezobrazan kao pašče.
Besposlen pop i jariće krsti.
Beči se kao krava na izjalovče.
Beči se kao izbodeno june.
Biser ne valјa pred svinje bacati.
Blago tomu komu konj uz vodu ide! (a kad pođe niz vodu, ode sve za njim).
Bleji kao june.
Bolјe je biti pijevac jedan dan nego kokoš mjesec.
Bolјe je danas jaje nego sjutra kokoš.
Bolјe je za godinu volom nego sto godina kravom (biti). (U Crnoj Gori.)
Bolјe je svoje jaje nego tuđa kokoš.
Bolјi je dobar glas nego zlatan pas.
Bos kao pas.
Brbla kao prase po praznim naćvama.
Brže je njegovo magare nego drugoga at.
Brže sedlo nego konj. (Kad ko preko mjere hita, pa kvari svoj posao.)
Brz kao pas.
Broji zalogaje. (Reče se psetu, kad čoek jede a ono gleda u nj; i zato ga obično ćeraju i biju, jer se misli da to nije dobro, kao da pseto čoeku zavidi i kobi ga.)

Veži konja đe (ti) gospodar zapovijeda.
Vidi moja oka đe se peče koka.
Viđela se svinja u čem nije bila.
Više je jagnjećih koža na pazaru nego ovčijih. (Obično govore stari lјudi kad im mladi prigovaraju o smrti.)
Vo bez rogova. (Reče se čoeku za koga se misli da je lud, kao i vo.)
Voda ti stala! (Kletva marvi, a osobito volu i konju.)
Volovi oru, a konji zoblјu. (Ovđe se misli jahaći konj, i znači da on više troši nego zaslužuje.)
Vo se veže za rogove, a čoek za jezik.
Vreme slamu jede. (Kad je zlo vrijeme a nestane sijena, onda stoka i slamu jede.)
Vreme slamu jede, ječam blato gazi. (Ječam ovđe znači konj ugojen ječmom.)


Gladan kao pseto.
Gladni hrti bolјe love. (Kad se hoće da kaže da je siromah čoek bolјi za kakav posao nego bogat.)
Gledaj konju je l' debela vrata,
A đevojci kakva joj je majka.
Gledi kao zaklana ovca.
Gledi kao mače u tiče.
Gledi kao svinja na sjekiru.
Gledi kao tele u šarena vrata.
Golu kost ni pseto neće.
Gospodareve oči konja goje. (Kad se gospodar ne oslanja sasvim na slugu, nego ga i sam često nadgleda.)
Gospodar ne pita magarca kad će ga tovariti, no kad je njemu drago.
Gronica vas pomorila! (Kletva svinjama.)
Guba vas pomorila! (Kletva kozama.)
Guska prase
Svak nek gleda za se. (Svak nek gleda svoj posao, a u tuđ neka se ne miješa.)

Da je na pasju (volјu), niđe konja ne bi bilo.
Da pustim pijetlu krv. (Reče đetko u šali kad hoće da mokri.)
Darovnome konju zubi se ne gledaju. (U Crnoj Gori.)
Dva ata na jednim jaslama ne mogu biti.
Debelo (prase) kao nalivak.
Dere ga kao vola u kupusu.
Dobar konj ili će ohronuti, ili oćoraviti.
Dobar konj se i u štali nađe.
Dobra ovca mnogo ne bleji, ali mnogo vune daje.
Dobroga je pastira (posao) ovce strići, a ne derati.
Do jako je ručao i ko je goveda izgubio. (Kad se odocni s ručkom.)
Dok jedne koze ne legnu, a druge ne ustanu (npr. sjedićemo, tj. zadugo).
Dok je telaca, biće i novaca. (Mjesto telaca govori se i ovaca.)
Dok kuja repom ne vine, neće pas za njom potrčati.
Doćerao do pasa (da ga mrtva pojedu, kao strvinu, tj. osiromašio ili obolјeo).
Doći će vranac u tijesan klanac.
Doć' će koka na sjedalo.
Doć' će ovca na solilo.
Dreždi kao (gladan) konj za praznim jaslama.

Đe velјizi konji igraju malijema trbusi pucaju. (U Grblјu.)
Đegod krava vodi, doma se teli. (U Krivošijama.)
Đe je selo bez pasa lako je ići bez štapa.
Đe je strvina tamo se (i) psi kupe.
Đe kučak loče tu i laje. (U Risnu.)
Đe nije mačke tu i miši kolo vode.
Đe nije pasa tu vuci urliču.
Đe svinja salo teče tu i ostavlјa.
Đe se konji igraju (onđe) magarci mrtvi padaju.

Žedan konj vode ne probira.
Živi kao ničij pas nasred sokaka.

Zavukao se kao crvlјiv pas (u korov).
Za gosom! (Kad vije čije pseto; jer kažu da to sluti na pustinju ili da će neko umrijeti.)
Za dobrim se konjem bat čuje.
Zameo kao svinjama. (Kad se što ružno zgotovi.)
Zao kao pas.
Zapleo se kao pile u kučine.
Zarekla se svinja da ne izije g...o, pa devetome vrh odgrizla (a osam valјa da je izjela sasvim?). (Kad se ko zariče što da ne čini, pa ne drži riječi.)
Zario se kao svinja u đubre.
Zar krmača zna za bolјe?
Zateže se kao kobila u vršaju.
Za hranu pseto služi.
Zgrčio se kao prčevit jarac na prtini. (Pripovijeda se da jarac u jesen viče: "Sve moje, sve!" A u zimu stane na prtini pa se krivi: "Čekaj!")
Zimno štene i lјetna mlada ne valјa.
Zla kao kuja. (Kaže se zloj ženi. Mjesto kuja reče se i kučka.)
Zlu bravu zla paša ne gine.
Znadu psi za mir? (Kazala lisica počevši bjegati, kad je sa zemlјe govorila kokošima, koje su bile na drvetu, da ne bježe od nje nego da siđu dolјe, jer je mir između sviju životinja, pa joj pjevac rekao: Eto i naših pasa đe idu i nose glasove od mira!)
Zna svinja šta je dinja.
Znaćeš pošto je Musa jarca prodao. (Zlo će biti.)

Igraju se magarci, biće kiše. (Kad se matori lјudi igraju kao đeca. Mjesto kiše jedni reku lijepo vrijeme.)
I guska katkad na ledu posrne.
Ide kao sapeta kvočka.
Izvalio se kao pas.
Izišao na magareći vašar. (Osramotio se. U Vojvodstvu.)
Iz jalove bi krave tele izmamio.
Izjede konja trava. (Kad je skupa konjska hrana.)
Izjedenome traga nema (marvinčetu, kad ga izije kurjak, ili kad ga ko ukrade i pojede).
Izjede tele kravu. (Kad se oko manje stvari veća potroši.)
Izrij kao svinja a izjedi kao gospodar. (Dobro radi a dobro jedi.)
I konj od sto dukata posrne.
I krava se repom brani.
Ima pasa i osim šarova. (Kad se govori o kakom čoeku poimenice, pa ko pomisli da se govori o kakome njegovom imenjaku.)
Ima pasji nos (slabo se što od njega može sakriti).
I mačka ima noge, pak se grebe.
I mačka cara gleda (ma ga se ne boji). (Odgovori se kad ko reče kome: što me gledaš?)
I mačka se vrh sebe brani.
I pas i čoek (npr. on je, tj. ima u njemu i zla i dobra).
I pas poznaje svoga gospodara.
I pijana koka zna što je jastrijeb.
I sve ovce i siti vuci (ne može biti).
Iskrivio glavu kao crvlјivo pseto u koprivama.
Iskrivio noge kao tele nedonošče.
I stara ovca so liže. (I staru se čoeku mili veselјe kao i mladu.)
I ti možeš i konj ti može, ali ti Bog ne da. (Pripovijeda se da je rekao anđeo visokom Stefanu kad je prećerao Turke preko mora pa bacio buzdovan u more govoreći: "Kad ovaj buzdovan izišao na suho onda se i Turci vratili amo!" a buzdovan odmah sam izišao na brijeg.)
I ćorava koka nađe zrno.
I crna krava ima bijelo mlijeko.
Išćerao mu mačku na odžak. (Dosadio mu, osiromašio ga. Ugasio mu vatru u kući da se mačke mogu po odžaku peti.

(Iz knjige Vukove narodne poslovice s registrom klјučnih reči, Nolit, Beograd, 1996)

(Nastaviće se)
Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.
reklamirajte se cbc