Poznati Banijci: Krsto Hegedušić, slikar i grafičar

krsto hegedusicSlikar i grafičar, Krsto Hegedušić, rođen je 26. novembra 1901. godine u Petrinji. Dio djetinjstva proveo je u Hlebinama, očevom zavičaju, a dio u Zagrebu gdje je završio gimnaziju i Akademiju...

Opširnije...

Poznati Banijci: pjesnikinja Jovanka Hrvaćanin

jovanka hrvacaninBanija je bila regija koja je nekad imala (a sada su porijeklom sa Banije) značajan broj pjesnika i prozaista, a tek neznatan broj žena koje su stvarale poeziju i prozu. Jedna od takvih je...

Opširnije...

Poznati Banijci: profesor Milorad Gojsović

milorad gojsovic kragujacMilorad Gojsović, profesor jugoslovenske i ruske književnosti, magistar književnih nauka, srednjoškolski, može se slobodno reći, legendarni profesor u Glini, otišao je, 1996. godine, tiho sa ovog...

Opširnije...

Poznati Banijci: Miloš Suzić

milos suzicMiloš Suzić je rođen 2. februara 1903. godine u selu Majdan kod Dvora na Uni, na Baniji, u siromašnoj seljačkoj porodici. Osnovnu školu je završio u rodnom selu. Nakon završetka škole radio je kao...

Opširnije...

Poznati Banijci: Prota Nikola Begović

nikola begovicU kulturnoj istoriji srpskog naroda, prota Nikola Begović (1821-1895) spada među one izuzetno plodne pisce iz svešteničkog staleža, koji su birali zanimljivu, uvek aktuelnu tematiku i pri tom...

Opširnije...

Petar Peleš: Korifej hrvatsko-srpske sloge

Petar Peleš s obitelji, 1880-ih godinaPočetkom 2004. godine, Srpsko kulturno društvo ‘Prosvjeta’ iniciralo je projekt obnove kulturne baštine Srba u Hrvatskoj, poznat pod nazivom – ‘U potrazi za izgubljenim identitetom’. Izabrani su...

Opširnije...

Poznati Banijci: Dr Petar Zec

dr petar zecMeđu mnogima koji su zadužili srpski narod prije Drugog i u toku Drugog svjetskog rata spada i dr Petar Zec rođen 1881.g. u Kuruzarima kod Kostajnice, na Baniji. Osnovnu školu završio je u rodnom...

Opširnije...

Sjećanje na pjesnikinju Jelenu Buinac

jelena buinacPjesnikinja Jelena Buinac rođena je u Matijevićima kod Dvora na Uni, 24. juna 1940. Osnovnu školu završila je u Hrvatskoj Kostajnici, učiteljsku u Petrinji, a Filozofski fakultet (jugoslavenski...

Opširnije...

Poznati Banijci: Borislav Reba Ćorković

borislav corkovicBorislav Ćorković (Dvor na Uni, 9. januar 1933 — Beograd, 26. januar 2006) je bio jugoslovenski i srpski košarkaški trener.Košarku je počeo da igra 1952. u Dinamu iz Pančeva, a potom je prešao u...

Opširnije...

Kontakt broj udruženja

061 64 70 422
svaki dan od 09 do 21 h

Pretraga sajta