nebojsa devetak 1Nebojša Devetak rođen je 21. oktobra 1955. godine u Maloj Gradusi, na Baniji. Poeziju je počeo da piše u osnovnoj školi, u rodnom selu. Ozbiljno joj je, kao srednjoškolski đak Centra za...

Mojsije Baltic copyMojsije Baltić  bio je krajiški upravni oficir, političar i privredni stručnjak. Rođen je u Gori kod Petrinje, 19. februara 1804. godine.Osnovno školovanje završava u Glini a vojnu školu...

krsto hegedusicSlikar i grafičar, Krsto Hegedušić, rođen je 26. novembra 1901. godine u Petrinji. Dio djetinjstva proveo je u Hlebinama, očevom zavičaju, a dio u Zagrebu gdje je završio gimnaziju i Akademiju...

djordje a petrovicIme Đorđa A. Petrovića, sem nekolicine poznavalaca njegovog književnog djela, potpuno je nepoznato. Ne pominju se ni u jednom pregledu, hrestomatiji ili retrospektivi književnog rada Srba u...

jovanka hrvacaninBanija je bila regija koja je nekad imala (a sada su porijeklom sa Banije) značajan broj pjesnika i prozaista, a tek neznatan broj žena koje su stvarale poeziju i prozu. Jedna od takvih je...

milorad gojsovic kragujacMilorad Gojsović, profesor jugoslovenske i ruske književnosti, magistar književnih nauka, srednjoškolski, može se slobodno reći, legendarni profesor u Glini, otišao je, 1996. godine, tiho sa ovog...

milos suzicMiloš Suzić je rođen 2. februara 1903. godine u selu Majdan kod Dvora na Uni, na Baniji, u siromašnoj seljačkoj porodici. Osnovnu školu je završio u rodnom selu. Nakon završetka škole radio je kao...

nikola begovicU kulturnoj istoriji srpskog naroda, prota Nikola Begović (1821-1895) spada među one izuzetno plodne pisce iz svešteničkog staleža, koji su birali zanimljivu, uvek aktuelnu tematiku i pri tom...

Petar Peleš s obitelji, 1880-ih godinaPočetkom 2004. godine, Srpsko kulturno društvo ‘Prosvjeta’ iniciralo je projekt obnove kulturne baštine Srba u Hrvatskoj, poznat pod nazivom – ‘U potrazi za izgubljenim identitetom’. Izabrani su...

dr petar zecMeđu mnogima koji su zadužili srpski narod prije Drugog i u toku Drugog svjetskog rata spada i dr Petar Zec rođen 1881.g. u Kuruzarima kod Kostajnice, na Baniji. Osnovnu školu završio je u rodnom...

jelena buinacPjesnikinja Jelena Buinac rođena je u Matijevićima kod Dvora na Uni, 24. juna 1940. Osnovnu školu završila je u Hrvatskoj Kostajnici, učiteljsku u Petrinji, a Filozofski fakultet (jugoslavenski...

Miloš Popović sa đacima u GliniGLINA - U dugoj istoriji Srpske pravoslavne parohije u Glini važno mjesto zauzima paroh Miloš Popović, koji je u razdoblju od 1946. do 1952. godine razvio široku društvenu i kulturnu djelatnost na...