Bojan Arbutina

 Bojan Arbutina
Rođen je 1977. godine u Beogradu. Osnovnu školu i prve tri godine gimnazije pohađao je u Slatini i Glini, u Hrvatskoj, a završnu godinu u X beogradskoj gimnaziji, gde je maturirao. Dve godine studirao je Građevinski fakultet u Beogradu.

Studije astrofizike na Matematičkom fakultetu u Beogradu upisao je školske 1998/99. godine i diplomirao 2003. Poslediplomske studije astrofizike na Katedri za astronomiju upisao je, po odsluženju vojnog roka, školske 2004/05. godine i istovremeno se zaposlio kao istraživač-pripravnik na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu.

Magistarsku tezu pod nazivom "Značaj tipa supernove za hidrodinamičku i radio-evoluciju njenog ostatka" odbranio je 26.XII 2005. godine. Magistarski rad nagrađen je Nagradom grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke u 2005. godini. Školske 2006/07 izabran je za asistenta na Katedri za astronomiju do 1/3 radnog vremena.

Bavi se oblastima izučavanje supernovih, njihovih ostataka i izučavanje tesnih dvojnih sistema. Objavio je do sada 8 naučnih radova, 7 u međunarodnim časopisima. Od 2005. godine pomoćnik je urednika domaćeg naučnog časopisa Serbian Astronomical Journal i uređuje internet prezentaciju Publikacija Astronomske opservatorije.

Knjige autora

 Glineni vojnik

Glineni vojnik

Godina: 2012