Branko Krnjaić

 Branko Krnjaić
KRNјAIĆ BRANKO (Kneževo, Beli Manastir, 25.10.1950.) Sin Đure i Ljubice. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Petrinji (1969.).

Studirao Fakultet političkih nauka u Zagrebu i Sarajevu i stekao zvanje dipl. politolog (1975.).

Radio u Republičkom sekretarijatu unutrašnjih poslova SR Hrvatske-Služba državne sigurnosti, zatim bio Rukovodilac Centra za informiranje SOUR Gavrilović Petrinja i glavni i odgovorni urednik lista Gavrilović, izvršni sekretar Predsjedništva OK SKH Petrinja i savjetnik u Štabu TO Petrinja.

Učesnik rata 1991.-1995. na komandnim dužnostima u Vojsci RSK.

U izbjeglištvu radio u Srpskom demokratskom forumu i Službi za lјudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Preko 40-et godina bavi se izučavanjem prošlosti, tradicije, jezka, kulture i ličnosti Banije o čemu je pisao u listovima i časopisima: Gavrilović, Odgovor, Veritas, Prosvjeta.

Objavio je knjige Petrinja i petrinjski kraj 1240-1800. (Prilog historiji Srba u Banskoj krajini) i Gubici stanovništva općine Petrinja u građanskom ratu 1991.-1995..

Jedan je od inicijatora osnivanja Zavičajnog udruženja Banijaca i član prvog Upravnog odbora (2007.).

U izbjeglištvu živio u Beogradu, Valјevu, Palama i Ivanjici.

Knjige autora

 Gubici stanovništva općine Petrinja u građanskom ratu 1991 - 1995.

Gubici stanovništva općine Petrinja u građanskom ratu 1991 - 1995.

Godina: 2013
 Petrinja i petrinjski kraj 1240-1800

Petrinja i petrinjski kraj 1240-1800

Godina: 2012