Miloš Kordić

 Miloš Kordić
Miloš Kordić rođen je 1944. godine u Komogovini, na Baniji. U književnosti se javio 1963. godine. Objavlјivao je u najznačajnijim listovima i časopisima i u emisijama radio-stanica bivše Jugoslavije, a od 1991. godine - Srbije. Uređivao je listove i časopise, a uredio je i veći broj knjiga drugih autora.

Bio je jedan od pokretača i učesnika u organizaciji više jugoslovenskih i međunarodnih kulturnih manifestacija.

Uvršten je u oko 20 antologija poezije i proze, književnih zbornika, pregleda i antologija književnosti za decu.

Prevođen je na nekoliko jezika.

Objavio je knjige:

poezija: Postojalo jedno more 1966, Spavač čistog sna, 1968, Grumen, 1971, Odavde do rata, 1972, Caprag, 1976, Dinosaur, 1977, Izrezano oko, 1982, Disanje leda, 1985, Rezači drame u kruha, 1989, Najava zime, 1990, i Naslјedne pjesme, 1992, Crna biljka jabuka, 1995, San o Borhesu, 1998, Izabrane pjesme, 1999, Tiho pristajanje , 2004, Šuma,2013;

poeme: Sloboda je nauk preduboki, 1976, Šuma na rukama, 1981;

pesme za decu: E baš neću, 1971, Sunce vrti suncokrete, 1985, i drugo izdanje 1986;

priče i pripovetke: Konjanik, 1982, Đavolov šestar 2001, Kao tačke u praznini, 2005;

roman: Daždevnjak, 2014;

književna monografija: Knjiga za dalјe (o Književnoj nagradi Želјezare Sisak), 1986;

kratki eseji, zapisi i ogledi: Propušteno, 2005;

knjiga o rodnom selu: Azbučnik sela Komogovine, 2014.

Dobitnik je Nagrade "Sava Mrkalј" Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Zagreb, za 2012. godinu, za poseban doprinos razvoju kulture Srba u Hrvatskoj.

Kordić je do 1991. godine živeo u Sisku, a od tada živi u Beogradu.

Knjige autora

 Azbučnik sela Komogovine

Azbučnik sela Komogovine

Godina: 2014
 Daždevnjak

Daždevnjak

Godina: 2014
 Grumen zemlje očinje

Grumen zemlje očinje

Godina: 2016
 Predvečerje

Predvečerje

Godina: 2016