Danko Perić

 Danko Perić
Rođen je u Kninu 1954, diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Više godine radio je kao novinar i urednik Radio Knina, potom RTV Srpske Krajine u Kninu i kao direktor Novinske agencije RSK "Iskra".

Od 1996. novinar, a poslednjih nekoliko godina i urednik u Novinskoj agenciji Tanjug.

Uredio je nekoliko publikacija o Kninskoj krajini, redigovao ili napisao recenzije za više knjiga, takođe o Kninu i njegovoj okolini.

Priredio je knjigu o dr Jovanu Raškoviću "Jovan Rašković u vremenu i sjećanju".

Knjige autora

 Jovan Rašković u vremenu i sjećanju

Jovan Rašković u vremenu i sjećanju

Godina: 2016