Nikola D. Turajlić

 Nikola D. Turajlić
Nikola D. Turajlić, profesor geografije, novinar i publicista, rođen u Strmenu 1954. godine. Osnovnu školu je pohađao u Strmenu i Crkvenom Boku, gimnaziju u Kostajnici, a Prirodno-matematički fakultet, grupa geografija, završio je u Novom Sadu. Mnogo je putovao i svoje putopise objavljivao u dečjim listovima. U izbeglištvu u Srbiji bavio se novinarstvom. Do sada je objavio dve knjige: ,,Strmen, Crkveni Bok i Ivanjski Bok-prilozi za monografiju“ (2006) i monografiju „Lovačko društvo „Zec“ iz Šajkaša - osnovano 1897“ (2009). Za svoj rad dobio je Novembarsku nagradu opštine Titel 2005. godine. Živi u Šajkašu.

Knjige autora

 U ralјama genocida: stradanja stanovništva Strmena, Crkvenog Boka i Ivanjskog Boka u XX vijeku

U ralјama genocida: stradanja stanovništva Strmena, Crkvenog Boka i Ivanjskog Boka u XX vijeku

Godina: 2017