Slobodan Tarbuk

 Slobodan Tarbuk
Slobodan Tarbuk (Balinac, 1946) bio je ratni oficir, komandanat 39. banijskog korpusa Srpske vojske Krajine.

General-major Slobodan Tarbuk rođen je 27. januara 1946. godine u selu Balinac, opština Glina, Banija. Završio je Vojnu akademiju 1968. godine, kurs osposobljavanja oficira bezbednosti 1977. godine, Komandno-štabnu akademiju 1981. godine i Školu nacionalne odbrane 1994. godine. U toku profesionalne karijere u JNA i Srpskoj vojsci Krajne obavlljao je sledeće dužnosti: komandir čete, načelnik bezbednosti u komandi za razvoj 7. pešadijske divizije, načelnik bezbednosti 6. pešadijske proleterske divizije, načelnik štaba 16. partizanske brigade, pomoćnik načelnika bezbednosti 5. vojne oblasti, komandant 622. motorizovane brigade, pomoćnik načelnika III Uprave GŠ Vojsci Jugoslavije za vojno-teritorialne organe, pomoćnik komandanta kragujevačkog korpusa za informisanje i komandant 39. banijskog korpusa Srpske vojske Krajine.

Na vlastiti zahtev penzionisan 16. maja 1996. godine.

Otac dvoje dece.

Knjige autora

 Rat na Baniji

Rat na Baniji

Godina: 2009