Cijena: 500 RSD
ISBN: 978-86-916311-1-6
Godina: 2013
Napomena: Knjigu možete naručiti na adresi: luscani90@gmail.com Prilikom poručivanja navesti ime i prezime, adresu i kontakt telefon. Plaćanje se vrši pouzećem.

Rad na ovoj knjizi, tj njegov istraživački dio, trajao je u kontinuitetu od 1991. do 2006. godine, kada sam krenuo u analizu i obradu prikupljenih podataka. Tada sam napisao i predgovor za knjigu u kome sam iskazao sve poteškoće oko prikupljanja podataka, njihove provjere, selekcije istih, kao i dileme oko pristupa (metodologije) u njihovoj konačnoj obradi. Upravo je to bilo vrijeme, deset godina od rata, kada se sa velikom pouzdanošću moglo govoriti o mnogim sudbinama nastradalih. Mogućnost da se nešto pogrešno napiše i tvrdi i dalje je bila prisutna, ali ona nažalost nije prestala ni do danas.

Kada je napokon knjiga bila završena, pristupio sam potrazi za izdavačem i uspio ga naći uz obećanje da će ona biti štampana početkom 2010. godine. Nažalost, kao i mnogo puta ranije, kada su u pitanju moji radovi, sve se završilo samo na obećanju. U međuvremenu i dalje su, na temu nastradalih u prošlom ratu, štampane knjige i razni tekstovi sa mnogo netačnih podataka, iskrivljenih činjenica, a pritom, obavezno pokrivenih političkim ocjenama i porukama, te neskrivenom dozom mržnje prema ratnom neprijatelju, ali i šire. Ta konstantna zloupotreba žrtava kao i emocija njihovih najbližih, najružnija je i najtragičnija strana, tj posljedica svakog rata pa tako i ovoga.

Sada kada su konačno stvoreni uvjeti da ovaj rad, po mnogo čemu jednstven, ugleda svjetlo dana, uvjeren sam da će do sada ispoljene manjkavosti kao i svjesno iskrivljavanje činjenica biti zaustavljeni i da će se pojaviti novi istraživači sa ozbiljnim i objektivnim pristupom ovoj osjetljivoj temi. Na već završenom radu sada nisam vršio neke bitne korekcije osim onih očiglednih, tj saznanja da je netko sa spiska u međuvremenu evidentiran kao živ ili saznanja da nije bio evidentiran kao žrtva. Uradio sam i ispravke kod podatka za nestala lica, a na osnovu najnovijeg (zadnjeg) izvještaja za nestala lica sa područja Republike Hrvatske, zaključno sa aprilom 2012. godine.

Na osnovu tog izvještaja, sa područja bivše općine Petrinja kao nestala lica vode se još 72 osobe, dok su 24 osobe nepobitno mrtve, ali porodice nisu preuzele njihove zemne ostatke. Iz ovog proizlazi da gotovo svaka sedma žrtva, od ukupno nastradalih sa područja bivše općine Petrinja još uvijek nije pokopana. Ovo svakako otvara nova pitanja, ali i obavezu da se na ovu temu i dalje istražuje i piše. Očito je da će proći još mnogo godina kada ćemo moći sa velikom pouzdanošću tvrditi da imamo konačan ukupan broj nastradalih u ratu 1991-1995. godine.

Sada kada je rad pred vama, uz sve poteškoće u njegovoj izradi kao i štampi, moram se zahvaliti na ukazanoj pažnji i razumijevanju za moj napor kao i saradnji u prikupljanju podataka: Komisiji Vlade Republike Srbije za nestala lica, „Veritasu", „Suzi" (Udruženje porodica nestalih i poginulih lica u Krajini i Hrvatskoj) i ICMP - kancelarija Beograd, kao i pojedincima čija sam imena naveo na kraju knjige. Svima još jednom veliko hvala.

Beograd, april 2013. godine