ISBN: 978-86-85921-40-7
Godina: 2013
Napomena: Narudžbe na telefon: 061-111-54-71

Podvig ove knjige je u tihoj, mudroj, nadarenoj skromnosti autora, koji bi morao da zna da je već ON taj mesijanski vetar koji luči pšenicu od pleve onaj što je tek kad se pregazio opšti i lični bol, smogao i da izriče poziv na knjigu života, iskustva, duboke lјubavi. Suočenja sa nemoći posle moći i ponovo susreta sa moći na energiji taloga nemoći.

dr Zorica Arsić - Mandarić


Krajina i Krajišnici su otćutani. Na sreću, no neke buduće generacije, ovo pitanje kočoperno stoji u poemi Nikole Korice kao krunski dokaz o postojanju jednog naroda koga su se, trenutno, svi odrekli.
prof. Velјko Stambolija