Cijena: 2000 RSD
ISBN: 978-86-7564-458-3
Godina: 2008
Napomena: Narudžbe na telefon: 015/513-732; 063/15-94-199

Nakon izgona iz Republike Srpske Krajine avgusta mjeseca 1995.godine ostadoh bez prošlosti i bez budućnosti. Sadašnjost posta neizdržljiva. Ono što sam imao uza se bio je otac, jedna fotografija sa studentima, u mojoj klasi, filozofskog fakulteta u Petrinji koju su mi oni poklonoli prilikom prola-ska kroz Petrinju pred Vidovdan 1995-e godine. Imao sam i tri lične fotografije: na pres legitimaciji, na ličnoj krajinskoj karti i na ličnoj karti koju sam pred rat izvadio u Beogradu.

Imao sam uza se i još dvije knjige: OTVORENA PISMA OTVORENIM SRPSKIM NEPRIJATELjIMA i drugo izdanje KRAJINA MOJA SUDBINA, nekoliko svojih video kaseta na kojima su video zapisi nekih mojih javnih istupanja u Krajini, a pored toga ponio sam i svoje rukopise. Odmah no upadu hrvatskih okupacionih snaga u moje selo moje stanište „ZADUŽBINA KUĆE GRNOVIĆA", je devastirana i spaljena.

Izbezumljeno sam počeo odmah tragati za fotografijama koje je, pret-postavljao sam, imala moja rodbna u Baranji i Srbiji, zatim za knjigama svojim koje, sva izdanja, nisam uspio kompletirati evo ni nakon deset godina od prog-nanstva ali uzdam se da će do puštanja u štampu ove monografije fond biti popunjen. Sada kada sam mukotrpno prikupio možda dvadeset do trideset posto građe za monografiju, tj. ličnih fotografija, fotografije iz ponekih predstava, kataloge, dvije slike i gri reprodukcije mojih slika rađenih prije 1995. godine, prvi broj časopisa Poezija i sve tri knjige mladih pjesnika Jugoslavije održanih u Zagrebu 1967,1968 i 1969-e povod je da štampam ovu monografiju osvježenu novom desetogodišnjom oskudnom dokumentacijom kako bih od sebe odagnao strah da ću nestati bez traga o svom životu i djelatnosti u ovom svijetu.

Rad na monografiji postaje mi sve više kao najnoviji i najveći blagoslov. Radujem se, čak možda i više, MONOGRAFIJI no svojim premijerama, svečanim reprizama, npr. pedesetoj izvedbi POEZIJE DREVNOG ISTOKA, mome kultnom ostvarenju, izlascima i promodijama svojih knjiga, časopisa, no antologiji koju sam sačinio i bio glavnim urednikom, i onih u kojima sam zastupljen, na i u svojim vajarskim i slikarskim ostvarenjima. U poređenju sa svim šta sam u životu stvarao jedino sam se radovao više stvaranju REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE 1991. u Kninu no ovoj monografiji.