Godina: 2017

"Knjiga Čede Vukmirovića "Kad već žuriš da poraste" primer je dela koje s podjednakom pažnjom i ljubavlju mogu čitati i deca i odrasli, jer se dotiče svih ljudi na svetu, a posebno onih koji su silom ili na bilo koji način otrgnuti od zavičaja, kakav je slučaj s junacima ovog lirskog dijaloga, ali i sa mnogima od nas koji ovde sedimo.

Razgovor oca i sina, poreklom sa Banije, nije samo topla slika zavičaja i želja da se gradovi, reke, jezera, planine i drugi ocu dragi toponimi zauvek nastane i u duši njegovog potomka, već istovremeno i ljudovanje o večnim životnim temama kao što su ljubav, poštenje, poštovanje..."

Radislav Jović