Strana: 243
Cijena: 700 RSD
Godina: 2014
Napomena: Narudžba na telefon: +381 (0)21 823 630 +381 (0)64 3924 617 e-mail: miljevic.milan@gmail.com

Knjiga je posvećena stogodišnjici početka Prvog svetskog rata, kao i svim ratovima posle toga, sve do 1995. godine, gde se dokumentovano prikazuje i dokazuje stradanje srpskoga naroda u krajevima gde su Srbi viševekovni – istorijski narod.

Ovde se argumentima dokazuje, da je: „Naša stvarnost ideologija onih koji nas okružuju.“ Knjiga sa 243 strane, u kojoj je puno numeričko-tabelarnih pregleda i geografskih karata, koje jasno i nedvosmisleno govore o paradoksima srpske politike, o tome kako su svi drugi narodi na teret srpskoga naroda ostvarili svoje države; kako su svi izdali Jugoslaviju i Srbe; o tome kako ni jednom drugom narodu ne treba Jugoslavija, samo su Srbi za nju.

Prema rečima profesora i drugih intelektualaca knjiga može poslužiti kao dodatak istoriji koja se uči u školama. Srbi su istorijske žrtve udruženog zločinačkog poduhvata ….

Sve geografske karte su u boji, sa jasno naznačenim izvorom i granicama teritorija. Ako Kosovo nije Srbija, čija je Istra, Baranja i drugo? Daje se analiza broja žrtava u Jasenovcu na osnovu demografskih podataka, i drugo …

06 100 godina foto