Cijena: 200 RSD
Godina: 2001
Napomena: Narudžbe na telefon: 063/87-83-934

Pred čitaocem je rasprostrta prozna „porodična manufaktura” porodice Korica, u kojoj učestvuju otac Nikola, stariji i dva sina Đorđe i Nikola, mlađi. Prva dvojica su tu simbolično, kao dokaz da Nikola, mlađi nije repa bez korena, a najveći deo knjige pripada, upravo, ovom mlađem. Nјega sam upoznao kao pesnika po vokaciji, preko njegovih zbirki „Đe ćemo sad?” i „Preko devet kamenova”, u kojima je i izlio sav čemer progonstva i žala za izgublјenim zavičajem i pokazao da je dobar znalac narodnih običaja i čuvar izvornog jezika rodne Banije.

Glavnina tekstova u ovoj knjizi je iz Nikoline novinarske beležnice objavlјenih tokom ratnih godina u periodici, koja je obeležila kratkotrajnu istoriju Republike Srpske Krajine. To je vreme kada je Nikola sa olovkom i beležnicom u ruci i puškom o ramenu krstario ratnim područjem beležeći događaje i ostavljajući potomstvu da pamti imena onih, koji su svojim životima pisali istoriju ovoga kraja na isteku 20. veka. Na momente prepoznatlјiv ćopićevski jezik izuzetno je priznanje, kojim se može dičiti autor. Time je ovo postala svojevrsna hronika ovog dela srpskih zemalja, njhih lјudi i naravi, u potpunom skladu sa čuvenim usklikom: „Oj, Krajino, krvava halјino!”

Milan Pjevac