Cijena: 200 RSD
Godina: 1997
Napomena: Narudžbe na telefon: 063/87-83-934

Posle krajiškog egzodusa 1995. pojavilo se više pesničkih odjeka na ovu temu (pojedinačnih pesama rasutih po književnim glasilima ili manje uspelih većih poetskih celina), što govori da je ova tragedija zapadnog dela srpskog naroda na Balkanu tek postati važna tema neke buduće srpske književnosti. Iako je vremenska distanca još uvek mala, nedostajao je neki autentičan i snažan pesnički odjek, ekvivalentan po sadržini i formi, veličini ove najnovije (a po mnogo čemu i najveće) tragedije srpskog naroda u ovom veku.

To se desilo, na način kako su već ostvarena velika pesnička dela u prelomnim nacionalnim epopejama - u formi poeme - u razmahnutom pesničkom i jezičkom izrazu, snagom i talentom jednog pesnika gde je tema/obol pronašla njega, ili on temu - u poemi Đe ćemo sad? Nikole Korice.

" Evo nečeg što smo čekali godinu dana”, uzviknuo bi pažlјiviji čitalac krajiške književnosti i svega što je objavlјeno na temu avgusta 1995.godine.

Slavica Garonja - Radovanac