Cijena: 400 RSD
ISBN: 978-86-903869-2-5
Godina: 2009
Napomena: Narudžbe na telefon: 011/24-92-485

Svetlim senima naših predaka dobrovoljaca u Prvom - skom ratu, što izginuše u borbama po Srbiji, kod Dobrudže u Rumuniji i na Solunskom frontu i tako u borbama sve do konačnog oslobođenja Srbije, kao i onima koji pomreše u odstupanju srpske vojske preko Crnogorskih i Albanskih gudura.

Posebno dugujemo zahvalnost, onim našim precima, koji su na putu od Amerike ostavili svoje kosti, pa im se ni za grobno mesto ne znade, a u želji da pomognu svojoj braći Srbima u tom teškom ratnom periodu.

Sa najvećim pijetetom posvećujem ovu knjigu slavnim dobrovoljcima, kao znak zahvalnosti za njihova dela i uložene napore.

Sinovi Banije!

Hvala Vam na žrtvama!

Vi živite u nama, jer Vi niste mrtvi!