Ustasamilitia
Srbi stariji od 60 godina pobijeni i poklani u Glini, Prekopi, Banskom Grabovcu i drugim mestima glinskog područja, u glinskoj pravoslavnoj crkvi Rođenja Presvete Bogorodice, zatim uhapšeni i stradali u Jasenovcu i drugim logorima, kao i na nepoznatim mestima; sa Srbima je stradao i jedan broj Roma te manji broj Jevreja i Hrvata:

MARICA: 77 GODINA, NIKOLA: 85 GODINA

Đuro J. Arbutina (63), Janko Arbutina (61), Janko J. Arbutina (63), Petar Arbutina-Zukelja (66), Stanko Arbutina (64), Kuzman Adžić (65),

Jovan S. Badrić (61), Jovo N. Badrić-Učo (71), Simo A Badrić (66), Jelena L. Bakrač (61), Mićan S. Baltić (70), Simo Baltić (71), Stevan M. Banjanac (63), Mile M. Barbir (63), Matija M. Batalo (62), Jovo J. Bašić (71), Stevo M. Begović (63), Rade J. Bekić (61), Mile Bižić (61), Mile I. Bižić (63), Joka Đ. Birač (65), Mile Đ. Birač ((66), Stanko N. Bogdanić (70), Jovan Bogović (70), Ana Bogojević (71), Ana Bogojević (61), Ilija N. Bogunović (66), Stanko N. Bogunović (60), Rade A. Bojanić (71), Nikola I. Branković (63), Petar S. Branković (68), Petra Branković (67), Stevan I. Branković (62), Marko Breka (61), Miloš Brković (68), Ilija A. Bulat (66), Vasilj Bunčić (65), Đurica Bunčić (61),

Ilija S. Vignjević (72), Petar S. Vignjević (67), Pavao M. Vidović (66), Vojo I. Vorkapić (60), Stanko Vorkapić (65), Ilija T. Vranešević (66), Jovan D. Vranešević (65), Mile L. Vranešević (61), Đuro F. Vujaklija (67), Gligo K. Vujaković (69), Vasilj Vujanić (60), Janja P. Vujičić (61), Stanko J. Vukičević (61), Nikola M. Vučković (71),

Đorđe Gavrilović (62), Đorđe J. Gavrilović (66), Josip Gavrilović (61), Mile J. Gavrilović (69), Petar J. Gavrilović (62), Nikola V. Galogaža (85), Petar M. Galogaža (70), Gajo M. Galjen (64), Janko V. Galjen (73), Miloš S. Galjen (62), Sofija M. Gaćeša(76), Nikola S. Gvozdić (63), Nikola M. Gvojić (62), Marko M. Gledić (62), Marko T. Gledić (62), Miljka M. Gledić (61), Petar J. Gledić (76), Pero J. Griva (66), Janja M. Gruborović (64), Stanko N. Gruborović (62), Stojan P. Gruborović (72), Savo S. Gugleta (69),

Marica D. Dabić (77), Nikola M. Dabić (77), Petar Dabić (82), Svetozar Davidović (61), Milan J. Davorija (65), Nikola M. Dakić (81), Vasilj S. Dančula (62), Svetozar M. Davidović (63), Nikola Dević (71), Tešo M. Dević (68), Nikola P. Delić (61), Petar J. Demić (75), Stanko Demić (61), Đuro T. Divić (71), Ilija P. Divić (61), Đuro Dmitrović (63), Nikola T. Dmitrović (61), Mihajlo Dokmanović (65), Milica S. Dražić (62), Đuro T. Drekić (73), Mile Drekić (65), Đuro P. Drljača (66), Evica B. Drljača (61), Janko Dukić (61), Petar G. Dulikrava (71),

Jandrija L. Đaković (66), Jandrija S. Đaković (60), Kuzman Đaković (65), Stanko Đaković (61),

ĐURO: 80 GODINA, VASILJIJA: 94 GODINE

Đuro J. Žarković (61), Milan S. Živković (67), Mojsije S. Živković (64), Petar S. Živković (65), Jovan P. Žutić (61),

Miloš M. Zlokas (66),

Vasilija N. Ivković (71), Milan R. Ilić (63),

Stevan N. Jakovljević (64), Vaso T. Jakšić (67), Luka P. Jakšić (71), Đuro Janković (61), Stevan N. Janković (63), Pavao M. Janjanin (64), Pane P. Janjanin (62), Mile Janjatović (66), Vasilj S. Jednak (63), Ilija J. Jednak (60), Jovo S. Jednak (66), Marko S. Jekić (62), Mile M. Jekić (66), Mile S. Jekić (65), Janko S. Jelić (61), Nikola D. Jelić (77), Damjan S. Jovanović (62), Jovan P. Jovanović (69), Simo P. Jovanović (60), Stojan P. Jovanović (70), Damjan S. Jović (71), Mile J. Jović (69), Nikola Jović (76), Pavao S. Jović (73), Sava Jović (63),

Simo J. Klipa (60), Dmitar Komljenović (71), Dmitar S. Komljenović (75), Petar Komljenović (70), Jelica L. Korać (69), Janko M. Kosić (60), Jovo Košutić (63), Pero I. Košutić (64), Pero S. Košutić (65), Ljuban P. Kraguljac (60), Mile P. Kralj (66), Stanko T. Kralj ( 70), Mile G. Krivda (65), Stevan Krnjaić (71), Milan S. Krnjajić (60), Mićan S. Krnjajić (60), Stevan Krnjajić (60), Dragan T. Kukić (65), Nikola T. Kukić (71), Stevan T. Kukić (69), Miloš N. Kukulj (61), Ostoja S. Kukulj (63), Tanasija M. Kulović (69),

Ilija J. Lazić (61), Jovan M. Lacković (62), Matija M. Lacković (69), Mihajlo Letić (61), Savo L. Lončar (66), Đuro A. Lončarević (61),

Adam Ljiljak (61), Mara M. Ljiljak (72),

Petar S. Manojlović (62), Petar S. Markiš (61), Mihajlo Martinović (60), Matija M. Macut (71), Miloš M. Macut (68), Mićo P. Macut (63), Miloš Madžarac (69), Miloš D. Madžarac (65), Nikola Đ. Meandžija (74), Pavao G. Meandžija (76), dr Milan Metikoš (61), Milan D. Metikoš (60), Pero Miletić (60), Stevan P. Miletić (63), Joco T. Miličević (66), Adam M. Milojević (62), David Milojević (74), Đorđe Milojević (70), Josip J. Milojević (63), Janko Milošević (62), Janko S. Milošević (60), Stevan M. Miljević (75), Stevan M. Miljević (60), Todor P. Miljuš (76), Đorđe Mišljenović (70), Josip Đ. Miščević (60), Marko S. Miščević (60), Vasilj K. Mraković (69), Jovan P. Mraković (65), Jovo T. Mraković (61), Mile K. Mraković (62), Mile Mrđenović (71), Mile L. Mrđenović (74), Stevo Mrkalj (60), Miloš Mrkobrada (69), Milutin R. Mrkšić (61),

Ostoja Đ. Nikolić (62), Simo Novaković (60),

Đuro N. Oblaković (69), Kuzman P. Obradović (62), Stanko Đ. Ognjenović (63), Pero LJ. Oljača (66), Vasilj M. Opačić (63), Ružica Đ. Opačić (62), Miloš Oreščanin (61), Rade M. Oreščanin (63),

Đuro G. Pavlović (80), Mićo K. Pađen (62), Marko F. Pajić (63), Nikola I. Pjevac (60), Damjan Podunavac (61), Ilija S. Podunavac (71), Marko S. Podunavac ( 61), Mile M. Podunavac (61), Đuro Polimac (60), Đuro S. Polimac (80), Ilija P. Polimac (67), Jovan S. Polimac (70), Vujo P. Polojac (61), Vasilj J. Popara (71), Vasilj S. Popara (73), Vasiljija P. Popara (94), Jovan S. Popara (71), Jovan S. Popović (60), Miloš S. Popović (69), Jovan L. Prečanica (65),

ANĐELIJA: 77 GODINA, MILAN: 81 GODINU

Antonijel P. Radanović (78), Damjan G. Radanović (71), Jovan L. Radanović (71), Jovan M. Radanović (73), Josip Radanović (61), Lazo R. Radić (63), Živko S. Radojčević (63), Mile Rebrača (61), Stanko V. Rebrača (63), Đuro P. Rebuš (67), Janko Đ. Relić (61), Ilija P. Resanović (71), Josip N. Resanović (61), Mile N. Roksandić (68), Ana M. Rudan (76), Stana P. Rudan (60), Stanko Đ. Rudan (61), Stanko P. Rudan (60), Ostoja S. Rudić (70), Milan A. Rula (67), Pane P. Ručnov (61),

Milan M. Samardžija (60), Miloš S. Samardžija (60), Stevan S. Samardžija (61), Stojan Đ. Samardžija (61), Mićo A. Samac (70), Stevan R. Samac (61), Jovan Sarapa (65), Milka Sladović (65), Petar J. Sladović (66), Stojan J. Sladović (69), Nikola Slijepčević (69), Nikola A. Slijepčević (61), Vasilj Stambolija (60), Jelica S. Stanojević (63), Mojkan D. Stojić (64), Nikola M. Stojić (61), Dragoljub Stojnić (61), Rade J. Stojnić (61), Milan Sužnjević (81), Adam R. Sučević (61), Miloš Đ. Sučević (61), Rade N. Sučević (63),

Anđelija Đ. Tepšić (77), Jovan P. Tepšić (71), Jovan S. Tepšić (71), Lazo N. Tepšić (64), Pavao J. Tepšić (60), Simo N. Tepšić (60), Stevo S. Tepšić (68), Lazo K. Tintor (60), Ana M. Todorović (73), Anica Todorović (75), Vasilj S. Todorović (65), Evica N. Todorović (65), Ilija M. Todorović (81), Marija Todorović (70), Marija L. Todorović (63), Miloš S. Todorović (74), Pavao Todorović (60), Petar M. Todorović (69), Stojan V. Todorović (66), Dane Tojagić (60), Nikola J. Trkulja (64), Stojan Turopoljac (61),

Adam M. Ćelap (61), Stojan Ćelap (61),

Ostoja J. Uglješa (63), Tošo Uzelac (61),

Jovan Fićur (76),

Dmitar V. Carić (62), Mile P. Cvijić (66), Lazo P. Cvijić (61) Tešo L. Cvikić (61), Ilija Crevar (66), Mile Crevar (60), Miloš Đ. Crevar (73), Miloš N. Crevar (74), Petar M. Crevar (74), Rade Crevar (60), Simo Đ. Crevar (73), Stojan Crevar (65), Stojan M. Crevar (66),

Mile M. Čavić (60), Tanasija Čavić (61), Stevan P. Čavić (69), Nikola S. Čiča (64), Evica M. Čučković (65), Mile S. Čučković (72), Sava P. Čučković (60), Stevan T. Čučković (68),

Miloš S. Džakula (62), Pavao I. Džakula (66),

Janja Šakić (60), Petar Šakić (66), Nikola N. Šesto (63), Bogdan A. Škara (66), Miloš S. Škiljo (60), Ilija J. Španović (63), Simo P. Šteković (67), Milan J. Šukunda (66), Stoja Šušnjar (71 godina)…

(Napomena: popis srpskih žrtava iz Gline i njene okoline zahtevao bi mnogo prostora kad bi se navodile sve žrtve čija se imena s bar osnovnim podacima znaju, a ima ih kojima se ni dan-danas za grobove ne zna. Stoga smo se odlučili, služeći se knjigama iz kojih je priređen ovaj feljton i još nekim izvorima, za imena žrtava mlađih od 18 i starijih od 60 godina. Bestijalna fabrika smrti Nezavisne Države Hrvatske nije imala milosti ni za tek rođene, kao ni za one koji su svoje živote privodili kraju. Politika progona i uništenja Srba u Hrvatskoj ni danas nije završen… Za sve greške u podacima – izvinjavamo se. Sigurno je da ih ima. I u izvorima ih ima: kod imena, prezimena, godine rođenja, mesta smrti… Namera ovog feljtona bila je pre svega da podseti, da se ne zaboravi…)

(Iz knjige „Pokolj Srba u glinskoj pravoslavnoj crkvi“ Milke Ljubičić i Milana Bunjca, izdavači: Skupština opštine Glina, Crkvena opština Glina i „Srpski glas“ Topusko, Glina, 1995.)
Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.
reklamirajte se cbc