habsburska mapa banije
Na kordonu Prve banske regimente prema Turskoj bilo je 1822. godine tačno 100 čardaka. Ukupna dužina kordona regimente iznosila je 56.043 koraka.

Prva banska regimenta bila je podijeljena na 12 kompanija:

1) Čemernica
2) Vranovina
3) Glina
4) Maja
5) Klasnić
6) Mali Gradac
7) Kraljevčani
8 ) Gora
9) Stankovac
10) Bović
11) Lasinja
12) Vrginmost

Komanda je bila u Glini.

Popis čardaka, redom od Slunjske regimente prema Drugoj banskoj regimenti:

1-25) Kozjak, Tiješnjak, Pustinjačka Luka, Miljanovića Luka, Bujadnjak, Stari Muratovac, Muratovac, Bajića Luka, Radoševa Luka, Stari Paunovac, Novi Paunovac, Pojaševac, Krvavi Most, Božinovac, Razbojac, Retinovac, Pijavica, Jakovac, Sokolovića Luka, Paljevina, Kamen, Plešin Dijel, Lijepi Brod, Blanušin Brijeg, Crkvina

Prezimena: Pustinja, Miljanović, Bajić, Sokolović, Blanuša

26-50) Đurića Kosa, Dotlića Brijeg, Biljeg, Miljanovića Brijeg, Bijeli Potok, Brezovača, Talinovac, Kolo, Magarčevo Brdo, Pošta, Sajinovac, Stari Sajinovac, Čučkovića Brdo, Prladovac, Kosin Grm, Rulin Stupac, Čemernica, Božića Njiva, Raštel, Obljaj, Mala Kurjašnica, Rakasovac, Velika Kurjašnica, Lončareva Njiva, Reminovac

Prezimena: Đurić, Dotlić, Miljanović, Magarac, Čučković, Rula, Božić, Rakas, Lončar

51-75) Bojnik, Dugačka Luka, Crkvina, Krivajska Luka, Jovača, Krčevina, Oskoruša, Demića Dolina, Rosoljevac, Jezerac, Dodoška Luka, Pod Brdom, (Pod) Prosinjom, Prosinja, Demića Grob, Previja, Staro Piketište, Ostojića Kozjak, Redžepovac, Međustraža, Perina Umka, Popov Gaj, Međustraža, Popova Lokva, Međustraža

Prezimena: Krivaja, Demić, Dodoš, Ostojić

76-100) Čardašnica, Velika Rudina, Međustraža, Požar, Čardačište, Međustraža, Dejanovac, Stara Radašnica, Rastovača, Međustraža, Međustraža, Radašnica, Šibovača, Međustraža, Dugačka Kosa, Međustraža, Nikolina Glavica, Žutića Grob, Bančeva Uvala, Lipa, Komesarov Rast, Kosanac, Ćulumak, Lipovača, Krnjajića Njiva

Prezimena: Žutić, Krnjajić

– napomena: radi preglednosti popis je podijeljen na četiri dijela i izvučena su banijska prezimena koja se pominju u imenima čardaka.
Literatura: Drago Roksandić, Između imaginacije i realnosti. Prva banska regimenta u prvoj polovini 19. Stoljeća / Glina. Glinski kraj kroz stoljeća, Glina, 1988.

Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.