naucni skup
BEOGRAD
- Naučni skup povodom 100-godišnjice od osnivanja Kralјevine SHS sa posebnim osvrtom na temu SRPSKA KRAJINA U JUGOSLAVIJI I HRVATSKOJ u organizaciji Udruženja Srba iz Hrvatske, održan je u Domu ratnih vojnih invalida u Beogradu, 10. jula 2018. godine. Radovi sa ovog naučnog skupa biće štampani u 14 broju Zbornika radova „Građanski rat u Hrvatskoj 1991-1995. godine“.

Zbornici Građanski rat u Hrvatskoj postali su vremenom neizostavno štivo u raspravama o karakteru rata koji je vođen na tlu ove bivše jugoslovenske republike. U njemu su pored ove glavne teme obrađivani i mnogi drugi istorijski, društveni i kulturološki faktori koji su obilјežavali i dramatično određivali srpsko-hrvatske odnose ali i položaj i sudbinu srpskog naroda u Hrvatskoj. Osnovni akcenat je uvijek bio na snažnoj argumentaciji koja je potkreplјivala naše stanovište da je rat koji je vođen nakon razbijanja federalne Jugoslavije bio građanski rat a ne velikosrpska agresija kako to i danas istrajno nastoji da „dokaže“ hrvatska javnost. U tome je značaj i vrijednost izlaženja Zbornika Građanski rat u Hrvatskoj jer u njemu se objavlјuju ozbilјni i na argumentima zasnovani radovi koji nemaju puki propagandistički značaj već se u njima mogu naći tekstovi koji razrađuju različite i složene aspekte građanskog rata. U Hrvatskoj se i danas uporno insistira na tome da je ona bila žrtva velikosrpske agresije koju su izvršili Srbija, JNA i pobunjeni Srbi iz Krajine.

Zato je od posebnog značaja da se istraje u argumentovanom razmatranju samog toka građanskog rata u Hrvatskoj ali i u tumačenju uzroka koji su do njega doveli. I ovaj 14 broj Zbornika, biće koncipiran tako da slјedi ova osnovna uređivačka polazišta. Osim tema koje se odnose na dešavanja u građanskom ratu, zbornik će biti obogaćen sa više priloga koji se odnose na nastanak i razbijanje Jugoslavije, što je od posebnog značaja za razumjevanje istorijskih i društvenih činilaca koji su doveli do nestanka federalne jugoslovenske države ali i izazivanje građanskog rata. Kada su se geopolitičke okolnosti promijenile, i kad nova konstelacija sila više nije imala potrebe za tom državom, ona je preko noći ukinuta. Srbi su se našli ostavlјeni, zbunjeni, izdani, prinuđeni da ponovo teškom mukom otkrivaju svoje naslijeđe, probleme i zavještanja. Danas, osim u Srbiji i Republici Srpskoj, Srbi žive raštrkani u nizu okolnih državica, često u svojevrsnom aparthejdu bez osnovnih prava, stalno izloženi vjerskoj i etničkoj asmilaciji i pritisku da nestanu.

I ove godine zbornik će biti štampan zahvalјujući pomoći Komesarijata za izbjeglice Vlade Republike Srbije a povodom 23 – godišnjice od zločinačke akcije „Oluja“, u kojoj je prognano gotovo cjelokupno srpsko stanovništvo sa prostora Krajine, a više od 2.000 je poginulo i nestalo.
Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.
reklamirajte se cbc