Zrinska gora 87
Banija se geografski, a u procentualnom smislu to izražavajući može smatrati pretežno planinskim, brdovitim, gorskim krajem. (U geografiji su gore, odnosno brda iznad 500 metara – planine.) Mada nikad niko na Baniji nije svoje gore nazivao planinama.

Kičmu banijske brdovitosti čini Zrinska gora. A i taj je naziv rijetko ko koristio.

Zrinsku goru čine gora Šamarica, Trgovska gora i Petrinjska, odnosno Hrastovička gora.

Šamarica zahvata središnji dio Banije. Prostorno je najveća. U njoj izviru gotovo svi glavni banijski vodeni tokovi: rijeka Sunja te rječice Petrinjčica, Lovča, Bručina, Plavićevica i brojni potoci. Njenim rubnim krajevima vode svi glavni saobraćajni putevi Banije, a preko nje, preko Čavić brda, i saobraćajnica je koja povezuje sjeverni i južni kraj Banije. Na rubnim šamaričkim područjima, a i na njoj samoj nalazi se i najveći broj naselja Banije. Šamarica dijeli Baniju na dva dijela: sjeverni i zapadni je petrinjsko-glinski kraj, dok je istočni i južni kraj kostajničko-dvorski.

Trgovska gora nalazi se u južnom dijelu Banije, uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Na istoku se spušta prema rijeci Uni, granici sa Republikom Srpskom, a na zapadu se pruža do samih obronaka Petrove gore, na međi sa Kordunom. Ona čini i najveći dio tzv. Suve međe. Ovu goru od Šamarice odvaja rječica Žirovac.

Petrinjska, odnosno Hrastovička gora obuhvata kraj između rijeke Gline i rječica Petrinjčice i Maje. Ispod njenih istočnih i južnih obronaka vodila je, do građanskog rata u Hrvatskoj, željeznička pruga koja je povezivala, preko Banije i Korduna, Sisak i Karlovac, kao i putna saobraćajnica od Petrinje za Jabukovac, Dvor na Uni i Kostajnicu, te za Glinu za koju se ta saobraćajnica odvajala u Zelenoj dolini, ispod Bačuge (i Donje i Gornje), i saobraćajnica koja je direktno povezivala Petrinju i Glinu, pa dalje...

Najviši vrh tih banijskih gora je Radoč (negdje piše i Radač), na Trgovskoj gori, uz granicu, s bosanske strane. Visok je 630 metara. Prema tome, Radoč nije najviši banijski vrh.

I sada, najviši vrhovi na gorama Banije, čiji su nazivi bogatstvo i jezika, ali su i autentična svjedočanstva i istorije i seoba i srpskog naroda Banije kroz njihovu istoriju (koliko li mnogo toga govore nazivi, kao, na primjer, Dikavac, Lipova glava, Kozja glava, Ćorkovača, Viđelo, Marina kosa...):

Prisjeka (negdje piše i Priseka, na Šamarici, blizu Čavić brda, s lijeve strane puta Petrinja–Dvor, 615 metara),
Ljubina (Trgovska gora, blizu sela Ljubine, 604 m),
Kapija (na Šamarici, s desne strane Čavić brda i puta Petrinja–Dvor, 601 m; negdje stoji i 602 m),
Dikavac (na Šamarici, između puteva Glina–Dvor i Petrinja–Dvor, 584 m),
Mala rudina (na Šamarici, sjeverno od sela Komore, 548 m),
Debelo brdo (na Šamarica, kod sela Trnovca, 536 m),
Kokirna (na Trgovskoj gori, desno od sela Komore kad se ide od Gline ka Dvoru, 534 m),
Čavić brdo (na Šamarici, uz sam put od Petrinje za Dvor, mjesto prvih partizanskih ustanika na Baniji, zbog toga se ovdje i piše kao orijentir, jer je najpoznatije brdo, vrh, 532 m),
Lipova glava (na Trgovskoj gori, iznad sela Žirovca, s najviđenijim od ljepote pogledom ka Kobiljaku, Bojni, Cazinskoj Krajini, na jugu, i Kozari, na istoku, 529 m),
Piramida (na Šamarici, lijevo od puta Petrinja–Dvor, 516 m),
Kozja glava (na Šamarici, u istočnijem dijelu gore, 509 m),
Ćorkovača (na Trgovskoj gori, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, 502 m),
Osječenica (na Šamarici, iznad sela Goričke, 485 m),
Crkvište (na Šamarici, iznad zaseoka Srbljani, selo Lovča, 478 m),
Viđelo (na Šamarici, lijevo od klanca potoka Badušnice i puta u njemu, duboko u šumi, 472 m),
Kamenica (na Šamarici, blizu Čavić brda, s lijeve strane puta Petrinja–Dvor, 467 m),
Stankova kosa (na Šamarici, između sela Lovče i potoka Badušnice, koji je Lovči na zapadnoj strani, 459 m),
Marina kosa (na Šamarici, lijevo od sela Lovče, dva vrha: 438 i 437 m),
Kaline (na Šamarici, blizu sela Komogovine i Begovića, lijevo iznad puta Komogovina–Čavić brdo, 435 m),
Lađačka kosa (na Šamarici, blizu Lovče, 433 m),
Vratnik (prevoj na putnom pravcu od Gline ka Dvoru, kod sela Čavlovice, 432 m),
Okopita kosa (na Šamarici, negdje piše i Oklopita kosa, lijevo od potoka Badušnice, 431 m),
Lipova kosa (na Šamarici, lijevo od toka rječice Plavićevice kroz šumu, 426 m),
Visoke kose (na Šamarici, desno od rijeke Sunje, u šumi, 425 m),
Mljačkovac (na Šamarici, lijevo od sela Lovče, 419 m),
Pikela (na Šamarici, kod sela Brubnja, a ima ih koji ovo selo govore i pišu i kao Brubno, 417 m),
Cepeliš (na Petrinjskoj, odnosno Hrastovičkoj gori, iznad sela Cepeliša, 416 m),
Stojića brdo
(na Šamarici, iznad sela Miočinovića, 409 m),
Zorić brdo (na Šamarici, istočno od sela Miočinovića a prema rijeci Sunji, otprilike na po puta kroz šumu, 393 m),
Plandište (na Šamarici, lijevo od rječice Lovče, 389 m),
Ćurčinica (na Šamarica, lijevo od istoimenog potočića koji se uliva u rječicu Plavićevicu, 385 m),
Likarevo brdo (na Šamarici, blizu Čavić brda, desno od puta, 383 m),
Muslovac (na Šamarici, od toka rijeke Sunje kroz šumu – zapadno, 379 m),
Ledinjak (na Šamarici, iznad desne obale rijeke Sunje, duboko u šumi, zapadno od sela Lovče, 369 m),
Sjevernjak (na Trgovskoj gori, iznad sela Kosne, 367 m),
Petrovića brdo (na Šamarici, iznad Volinje i puta i pruge Hrvatska Kostajnica – Novi Grad, 367 m),
Patanka (na Trgovskoj gori, iznad sela Kotarana, 365 m),
Rovovi (na Šamarici, blizu Čavić brda, desno od puta, 363 m) i tako dalje.


* Ovo je pobrojan samo dio najviših vrhova Banije. I među njih moglo bi se upisati još njih kojima je ovdje mjesto, a autor ih se nije sjetio, pronašao... Međutim, autor ovo piše bez bilo kakvih vojnih karata, ali na osnovu onoga što ima, a podsjećanja radi, da se ne zaboravi. I svjestan da su nazivi nekih vrhova i pogrešni. Pa bi mu bilo drago da svako ko zna za bilo šta što je drugačije od ovdje navedenog, da u svom komentaru pribilježi, pojasni, ispravi, doda...

Fotografije preuzete sa Photobucket servisa.
Autor fotografija: Andrea Vidaković
Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.