Z K 6
Huči Sutjeska danas. Jednako divlja i zelena. Unatoč svemu pominje se ovo ime, pamti se. Govori se o onima koji padoše, koji se ne vratiše. Čuli smo svi za toponime Vučevo, Makljen, Volujak, Milinklade, Donje Bare, Miljevine, Dragoš Sedlo, Ljubin grob...

Nije se nikad o tom puno govorilo. Baš Ljubin grob je među ostalima branila kordunaška mladost. Druga četa, trećeg bataljona, 4. Crnogorske brigade šalje onu čuvenu poruku:

“ Dogod budete čuli na Ljubinom grobu pucanje naših pušaka, Nijemci neće proći. A kad toga ne bude, znajte da na njemu nema više živih proletera."

Sredinom “onoga” rata pjevala se na Kordunu pjesma:

… Kaž´te nama naša braćo mila,
Đe su naša sa Korduna krila...

Pjesma žalobna, kao mnoge kordunaške. Posvećena izginuloj kordunaškoj mladosti na Sutjesci. Onima koji su kako su znali reći naši stari “otišli za Crnu Goru”. Onima što su ostavili svoje kosti u bespućima, neobilježena groba.

Pavao (Đurđa) Petrović “Pajo” iz sela Knežević Kosa, jedan je od rijetkih preostalih boraca iz našeg kraja od kog se ima dosta toga čuti o tom vremenu stradanja. Sa nepunih šesnaest godina stupio je u borbu. Kaže nam da je Kordun dao ukupno 14 omladinskih četa koje su popunjavale kordunaške brigade, ali i mnoge druge partizanske jedinice: crnogorske, banijske, krajiške ...

Četvrta po redu omladinska četa formirana je 15. augusta 1942. godine i obučavana u selu Dunjak. Sve kasnije omladinske čete su prolazile obuku u Gornjem Budačkom gdje je bila formirana i Oficirska škola. Prijavilo se oko 120 omladinaca sa Korduna i Banije. Selekciju i obuku nije prošla skoro trećina prijavljenih tako da je na put prema Bosni, odnosno Crnoj Gori krenulo oko osamdeset biranih omladinaca. Među njima je bilo pedesetak Kordunša.

Dvadeset i tri dana trajao je njihov marš do krajnjeg odredišta. Preko ličkih planina došli su do Drvara. U Kupresu su se prvi put sreli sa proleterima, te su tu upućeni za Jajce i popunili redove 4. Crnogorske proleterske brigade. Tokom dugog marša razboljelo se desetak omladinca, tako da ih je oko 70 pojačalo brigadu. Nakon što su ova djeca u Dunjaku u kakvoj dolini ispalili po koji bojevni metak i osjetilili udar kundaka karabina u rame, došlo je vrijeme za vatreno krštenje.

Uvijek je teško govoriti o samom sebi, dati sud. Treba pročitati kako vas drugi vide i što govore o vama. U knjizi posvećenoj 4. Crnogorskoj proleterskoj brigdadi na 237. stranici piše:
. . .

Ljubin grob
Ljubin grob
Njima je popunjen naš prvi i treći bataljon. Veseli i zdravi Kordunaši unijeli su u jedinicu žar svoje snažne pjesme i svoju gorštačku vedrinu. Počeli su da uče “Durmitore visoka planino”, i milije im je bilo da pjevaju “ Oj Četvrta crnogorska, ponosita i herojska” nego “Na Kordunu grob do groba”. Jača je u njima bila volja i želja da se nauče životu i postojećem redu u brigadi, nego da sačuvaju navike stečene do tada.

Velika borba sa Nijemcima. Jajce je naše. Pred juriš proletera padoše novih 45 velikih utvrđenja. Naš 1. bataljon zatvara pravac prema Donjem Vakufu i sprečava dolazak pojačanja. Nijemci navaljuju da otmu Jajce. Danas će se Kordunaši prvi put sresti sa Nijemcima, početnici sa iskusnim borcima.

Sparan je bio dan. Na kosi izand komunkacije čeka bataljon u zasjedi. Eto Nijemaca niz poljanu: sive duge kolone a za njima prašina i tenkovi. Iznad njih povrh bosanskih šuma, kruže avioni. Sada će borba početi. Sada će se i Kordunaši uhvatiti u krvavi ognjeni koštac.

Prve granate padoše, pa onda mitraljeska paljba. Avioni nisko lete, tako nisko da čovjek ima osjećaj da će ga prignječiti točkovima ili zakačiti repom. Nijemci nadiru, a Kordunaši brane kosu kao prag svog doma. Dvadeset tri dana putovali, dvadeset tri dana nesanice, boli svaki mišić, prva im je bitka, ali ih Nijemci s mjesta ne pomakoše. Dva dana i dvije noći smo se borili. Ginuli su Kordunaši ali nijesu napuštali položaj. Jajce je ipak palo u u ruke neprijatelju i naše se jedinice povlače prema Mrkonjić gradu.

U koloni dva stara borca iz Crne Gore razgovaraju o novajlijama:

- Jesi li vidio kao se biju Kordunaši?

- I to još u prvoj borbi. Šta li će činiti u desetoj?
. . .

Mladost sama po sebi kao svaka mladost, buntovna, prkosna i naivna. Otišli su daleko od zavičaja, u nepoznat dalek kraj. Neki od njih jedva da su do tad otišli na kakv zboor u obližnje selo ili na sajam u Karlovac, Kladušu ili Glinu. Kad se golobradi Kordunaši dočepaju pušaka i bombi, i uz to još stupe u proleterske redove. Niko im ravan. Još kad ih crnogorske bor-čine malo “poštrkljaju”.

4.Crnogorska proleterska brigada je do tada, neuspješno u dva maha napadala Kupres, jako i dobro utvrđeno ustaško uporište. Tu ih je razbio izvjesni ustaški pukovnik Šimić. Brigada je desetkovana i pretrpjela je velike gubitke. Kordunaši su došli kao svježa krv, mlado topovsko meso.

Bože, kroz šta su prošla i proživjela ta kordunaška djeca. U kakvim bitkama su bili. Biti ranjen je teško. Kako je biti ranjen, žedan, gladan i smrznut ? Čaga li su se ti nagledali. Kakvih smrti, strdanja. Kakve li su slike nosili u svojim glavama? Jesu li ti imali PSTP i ostale sindrome kao današnji “ratnici”? Gotvo su svi izginuli, ostavivši svoje kosti na Sutjesci i drugim ratištima. Malo ih je imalo priliku u povratku sa Kapele ponovo baciti pogled na rodni Kordun. 
 Umirali su a da rat još nije završio. Od nepreležanih rana, gelera što su šetali po tijelu, tifusa, promrzlina...Malo tko da je dočekao starost.

Z K 3
Idem tako po groblju u Slavskom Polju, gore pod Vrščićem. U kraju groblja, uz samu šumu leži Mamula (Ignjatije) Teodora “Tešo”. Sa Korduna je otišao sa tom omladinskom četom koja je popunjavala Crnogorce. Vrtaio se ranjen kući poslije tih silnih borbi. Obzirom da više nije bio za jedinicu, raspoređen je u Komandu mjesta Topusko, koje je 1944. godine bio jedan od centara partizanske “države”. Prilikom napada na Topusko kojeg je pratila i avijacija bio je prinuđen da se skloni u hladan potok u zimsko doba. Izmučen od starih rana i prehlade izdahnuo je “Tešo” ubrzo.

U sredini groblja je grobnica u kojoj leži Gabrić (Rade) Ilija. Sutjesku je prošao sa 7. Banijskom divizijom. Na poklopcu grobnice ispisan tekst Titove naredbe da se Sutjeska mora preći. Po selu je kružila priča o njemu kakao je u vrijeme kratkog predaha između borbi nabrao šumskih jagoda. Kako je tuda baš prolazio Tito sa Vrhovnim štabom, neko mu reče da mora dati jagoda vrhovnom komandantu. Vele da je Ilija rekao:

- Nek on sebi sam nabere!

5. oktobra 1967. godine stajat će Ilija Gabrić u Vrginmostu među postrojenim borcima čekajući Tita. Među ostalima, Tito se poručio i sa Ilijom Gabrićem. Vrag zna je li ga Tito priupitao za one jagode?

Pamtit će Sutjeska naše Kordunaše. Pamtit će Pavla Jakšića na čelu 7. Banijske divizije. Preko pet hiljada boraca je prošlo kroz ovu jedinicu. Sa Sutjeske je Baniju doveo nešto više od 700 boraca. Dalo bi se o tom nnogo pričati o tom “žrtvovanju”, stradavanju, Titovom "komandovanju", gubitcima... Uz njega svakako treba spomenuti i dr. Gojka Nikoliša, načelnika Centralne bolnice koji je podnio velik teret u toj teškoj i odlučujućoj bitci.

Ostat će priče, sjećanja... Pričao nam jedan naš kordunaški starina o tim danima. Dobrano poznaju ožiljci na lijevoj strani njegovog lica. Hramlje otad na lijevu nogu. Bio je borac druge čete, trećeg bataljona u 4. Crnogorskoj brigadi. I danas zažalim što to nisam zapisivao. Da im barem imena znamo. Znam jedino da je bio rodom iz sela poviše Slunja, baš kao i mitraljezac kom je bio pomoćnik. Odsutno braneći Ljubin grob, ranila ih je obojicu minobacačka granata. On je bio teže ranjen, i drugovi ga uspjevaju dovući u zaklon iza kamena. Njegov mitraljezac, stasit momak (a kakav bi drugač mitraljezac bio), nožom para rukav sa bluze i sam sebi previja krvavu desnu šaku. Uvlači novi redenik u “šarca”, diže u vis zavijenu ruku na kojoj se vidi da su čitavi palac i kažiprst.

- Ma jeba ga ti. Glavno da je ovaj cijel, da morem obarač potezati!
Napisao: ŽELJKO KRESOJEVIĆ.
Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.
reklamirajte se cbc