idi vidi
NOVI SAD - Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima AP Vojvodine raspisao je javni poziv za prevoz lica koja su izbegla i prognana sa teritorije Republike Hrvatske, a koja su imala status izbeglog i prognanog lica na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, bez obzira na to da li su taj status u međuvremenu zadržala ili izgubila zbog prihvatanja državljanstva Republike Srbije.

Cilj raspisivanja javnog poziva je realizovanje usluga besplatnog prevoza lica izbeglih i prognanih sa teritorije Republike Hrvatske radi pribavljanja osnovne dokumentacije, podnošenja zahteva za obnovu i realizacije drugih prava u zemlji porekla. U ovoj godini biće finansirani polasci na relaciji: Novi Sad – Inđija – Stara Pazova – Batrovci – Popovača – Petrinja – Glina – Vojnić – Slunj – Korenica – Udbina – Gračac – Obrovac – Benkovac i povratak na istoj relaciji. Besplatni autobuski prevoz realizovaće se u trajanju od ukupno četiri dana, od srede do subote.

Polazak je sredom u kasnim popodnevnim časovima, a povratak u subotu u popodnevnim časovima. Javni poziv se pokreće od 5. aprila 2018. godine. do utroška obezbeđenih sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2018. godine. Za prvi polazak u 2018. godini prijave se primaju do 23. aprila 2018. godine.

Svakog narednog meseca prijave se primaju najkasnije 4 dana pre planiranog polaska.

DOKUMENTA: 

Na osnovu člana 3. stav 6. i člana 19. Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima (''Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine'', broj 19/06), i člana 19. Statuta Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima od 1. februara 2007. godine i Pravilnika o uslovima za pružanje pomoći u vidu besplatnog autobuskog prevoza, "Idi-vidi posete" licima izbeglim i prognanim iz Republike Hrvatske, a koji imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisuje

 JAVNI POZIV

ZA PRUŽANjE POMOĆI U VIDU BESPLATNOG AUTOBUSKOG PREVOZA, "IDI - VIDI POSETE" LICIMA IZBEGLIM I PROGNANIM IZ REPUBLIKE HRVATSKE, A KOJA IMAJU PREBIVALIŠTE  NA TERITORIJI

AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

I

                Raspisuje se javni poziv za prevoz lica koja su izbegla i prognana  sa teritorije Republike Hrvatske, sa prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja su imala status izbeglog i prognanog lica na području AP Vojvodine u periodu do dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, 21. decembra 2006. godine, bez obzira na to da li su taj status u međuvremenu zadržala ili izgubila zbog prihvatanja državljanstva Republike Srbije.

II

                Cilj raspisivanja javnog poziva je realizovanje usluga besplatnog prevoza lica izbeglih i prognanih sa teritorije Republike Hrvatske radi pribavljanja osnovne dokumentacije, podnošenja zahteva za obnovu i realizacije drugih prava u zemlji porekla. 

U ovoj godini biće finansirani polasci na relaciji: Novi Sad–Inđija–Stara Pazova–Batrovci–Popovača–Petrinja–Glina–Vojnić–Slunj–Korenica–Udbina–Gračac–Obrovac–Benkovac i povratak na istoj relaciji.

Besplatni autobuski prevoz realizovaće se u trajanju od ukupno četiri dana, od srede do subote. Polazak je u sredom u kasnim popodnevnim časovima, a povratak u subotu u popodnevnim časovima. 

III

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim pozivom i Statutom Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima.

IV

Pravo na prevoz ima jedan član porodice i to jedanput u toku kalendarske godine, a izuzetno dva člana  u opravdanim slučajevima, o čemu odlučuje Komisija, koju imenuje  Upravni odbor Fonda.

V

Podnosioci prijave na javni poziv uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

  1. 1. Neki od dokaza da je lice iz člana 1. izbeglo ili prognano sa teritorije Republike Hrvatske.
  2. 2. Objedinjenu pismenu izjavu o dobrovoljnom i na sopstvenu odgovornost odlasku u „Idi - vidi posetu“ mesta u Republici Hrvatskoj, da će o sopstvenom trošku boraviti na teritoriji Republike Hrvatske, kao i da nema dovoljno materijalnih sredstava da samostalno snosi troškove puta.
  3. 3. Fotokopiju pasoša i lične karte.

VI

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu koji se može podići u prostorijama Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25, a moguće ih je dobiti i poštom. Nepotpune prijave na javni poziv neće biti razmatrane.

VII

Javni poziv se pokreće od 5. aprila 2018. godine. do utroška obezbeđenih sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

Za prvi polazak u 2018. godini prijave se primaju do 23. aprila 2018. godine. Svakog narednog meseca prijave se primaju najkasnije 4 dana pre planiranog polaska.

                Dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 i na broj telefona 021/475 42 95 ili na sajtu fonda www.fondirpvojvodine.rs .

Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.
reklamirajte se cbc